Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 5ης Φεβρουαρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 5ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.
* * *
Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Δαρδανελλίων κ. Νικήταν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σπυρίδωνα Κέζιον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.  
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου, ὡσαύτως Καθηγητοῦ, καί τῆς θυγατρός των δίδος Σοφίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κατάκαλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαριτίνης, ἐξ Ἴμβρου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γόδαν, Σκηνοθέτην, ἐξ Ἀμερικῆς.

Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Kevlishvili, μεταπτυχιακόν φοιτητήν Θεολογίας ἐν Σαμπεζύ Γενεύης, ἐκ Γεωργίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: