Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Οι άγιοι άνθρωποι είναι δεξαμενές.. - Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης


Οι άγιοι άνθρωποι είναι δεξαμενές, από τις οποίες μεταδίδεται στους άλλους πιστούς το «ύδωρ το ζών». Όπως είπε και το αδιάψευστο στόμα του Χρίστου, «Ο πιστεύων εις εμέ, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος» (Ιωάν. ζ' 38)

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: