Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Ἐφέστηκεν ἡ ἡμέρα, ἤδη πρὸ θύραις ἡ κρίσις,


 Ἐφέστηκεν ἡ ἡμέρα, ἤδη πρὸ θύραις ἡ κρίσις, 
ψυχὴ γρηγόρει, ὅπου βασιλεῖς ὁμοῦ καὶ ἄρχοντες, 
πλούσιοι καὶ πένητες ἀθροίζονται, 
καὶ λήψεται τὰ κατ’ ἀξίαν, τῶν πεπραγμένων,
 ὁ τῶν ἀνθρώπων ἕκαστος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: