Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Να μάθωμεν να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον - Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος Παυλίδης

Πρέπει να μάθωμεν να συγχωρούμε ο ένας  τον άλλον, όσον και αν μας έπταισε. Είναι δύσκολον εις την ανθρωπίνην αδυναμίαν, αλλ’ είναι ωραίον έργον, υψηλόν και θείον. ΕΙναι πραγματικός ηρωϊσμός.  Έτσι όμως μόνον θεμελιώνονται αρμονιακαί κοινωνίαι. Έτσι δημιουργούνται ευτυχισμένοι πολίται. Όταν σκορπάμε την συγγνώμην γύρω μας. Σπάταλα.  Χωρίς κρατούμενα.  Για την αγάπη του Θεού. Για τη δική μας σωτηρία.
Αγαπητοί,
Όταν εθρονίστηκε ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Αλέξιος Κομνηνός, εζήτησε να του φέρουν τον κατάλογο των αυλικών, που είχαν υπηρετήσει επί του προκατόχου του.
Πλάι δε στα ονόματα εκείνων που είχαν σταθή εχθροί του, εσημείωσεν ένα σταυρόν. Όταν αυτοὶ το έμαθαν, εφοβήθηκαν και ετοιμάσθηκαν να φύγουν σε άλλες χώρες. Αλλ’ ο αυτοκράτωρ τους εκάλεσε και τους είπε: -Κάνετε λάθος. Ο σταυρός, που έβαλα δίπλα στο όνομα του καθενός σας, έχει το ίδιο νόημα που έχει και ο σταυρός του Χριστού.  Σημαίνει ότι σας συγχωρώ.
Αδελφοί, Ας μάθωμεν να συγχωρούμεν. Είναι ο μεγαλύτερος ηρωισμός. Η λαμπροτέρα νίκη στη ζωή μας.....

Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος Παυλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: