Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Ὁ ἄνθρωπος ἀνυψώνεται μέχρι τὸν Τριαδικὸ Θεό - Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Ὁ ἄνθρωπος ἀνυψώνεται μέχρι τὸν Τριαδικὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ κατέρχεται μέχρι τὸν διάβολο. Ἂν θέλει, θεοποιεῖται, ἤ, ἂν θέλει, διαβολοποιεῖται. Ἡ μετάπλασή του, ἑπομένως, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐλεύερη βούλησή του. Ὁ ἄνθρωπος δηλαδὴ δημιουργεῖ μόνος του θεληματικὰ τὴν κόλασή του ἢ τὸν Παράδεισό του.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Δεν υπάρχουν σχόλια: