Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Ἀνάπαυσον τοὺς δούλους σου, ἐν χώρᾳ ζώντων Κύριε,


Ἀνάπαυσον τοὺς δούλους σου, ἐν χώρᾳ ζώντων Κύριε,
ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη ὁμοῦ καὶ στεναγμός,
ἵλαθι ὡς φιλάνθρωπος, ἅπερ ἐν βίῳ ἥμαρτον·
μόνος γὰρ ἀναμάρτητος, ὑπάρχεις καὶ ἐλεήμων,
νεκρῶν καὶ ζώντων Δεσπότης.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: