Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Ἴδε καιρός, ἴδε ἡμέρα σωτήριος,


Ἴδε καιρός, ἴδε ἡμέρα σωτήριος, 
ἡ τῆς Νηστείας εἴσοδος, 
ψυχὴ γρηγόρησον, καὶ παθῶν τὰς εἰσόδους, 
ἀπόκλεισον Κυρίῳ, ἐνατενίζουσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: