Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ὑπακοή καί ἐλευθερία - π. Ευσέβιος Βίττης

 Ἡ ἐλευθερία πρέπει νά νοηθεῖ ὡς ἀποδοχή τῶν νόμων καί τῶν ἀρχῶν πού ὁρίζουν τήν ἲδια τήν ὓπαρξή μας. Κάθε παράβασή τους μπορεῖ νά σημαίνει τήν καταστροφή της. Ὑπακοή καί ἐλευθερία, ἀκόμη καί στήν κοσμική ζωή, δέν ἀλληλοαναιροῦνται, ἀλλά ἀλληλοσυμπληρώνονται. Ἡ ἀνελευθερία εἶναι καρπός ἀνωριμότητος καί ἀδυναμίας κατανοήσεως τῶν ὃρων τῆς ζωῆς. Γι'αὐτό καί νομίζει λανθασμένα ὁ ἂνθρωπος, ὂτι μέ τήν ἀνυπακοή του θά σώσει τήν ἐλευθερία του. Ἒτσι ὃμως ὁδηγεῖται ἀναπόφευκτα στήν ἀπώλεια τῆς ἐλευθερίας.
Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Βίττης

Δεν υπάρχουν σχόλια: