Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Πρόγραμμα ίερῶν ἀκολουθιῶν Μαρτίου 2017


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Πρόγραμμα 
ίερῶν ἀκολουθιῶν Μαρτίου 2017
Δεν υπάρχουν σχόλια: