Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Δεν κατακρίνω αυτούς που με κατηγορούν


Είπε ένας Γέροντας:
«Εγώ δεν κατακρίνω αυτούς που με κατηγορούν, αλλά τους αποκαλώ ευεργέτες μου. Κι ούτε πάλι κάνω πέρα τον γιατρό των ψυχών την ώρα που προσφέρει το φάρμακο της ατιμίας στην κενόδοξη ψυχή μου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: