Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

"Ψαλτικής Διάκονοι" Ύμνοι της Κατανυκτικής Περιόδου του Τριωδίου

 "Ψαλτικής Διάκονοι"
Ύμνοι της Κατανυκτικής Περιόδου του Τριωδίου
Διευθύνει ο Πρωτοψάλτης και Χοράρχης κ. Ιωάννης Τσούνης

Από το intv.gr εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: