Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Θα νικήσεις με τη σιωπή - Αββάς Ποιμήν


Είπε ο αββάς Ποιμήν:
«Οποιαδήποτε ταλαιπωρία 
κι αν πέσει επάνω σου, 
θα τη νικήσεις με τη σιωπή».

Δεν υπάρχουν σχόλια: