Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Λάζαρον ἐξήγειρας, τῷ θεϊκῷ Χριστὲ ῥήματι


Λάζαρον ἐξήγειρας, τῷ θεϊκῷ Χριστὲ ῥήματι, 
κᾀμὲ πολλοῖς, πταίσμασι θανέντα, 
ἐξανάστησον δέομαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: