Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Ευχές από την ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»


«Θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει» 
(Ρωμ. στ΄9)
 
Στήν κρίση τῆς παρακμῆς, στήν πνευματική καί οἰκονομική χρεωκοπία, 
στήν ἀπελπισία καί μοναξιά τοῦ κόσμου,
οἱ φιλοξενούμενοι, ἡ διοίκηση καί τό προσωπικό
τῆς «ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ»,
βαθιά πιστεύουμε καί περίτρανα διαλαλοῦμε 
πώς τή χαρά καί τήν εἰρήνη μόνο ὁ Ἀναστάς Κύριος τή δίνει!
Τό κοσμοχαρμόσυνο ἄγγελμα «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» 
εὐχόμαστε νά φθάσει σέ ὅλες τίς σκυθρωπές τῶν ἀνθρώπων καρδιές!
Καί τότε τά δάκρυα νά γενοῦν μαργαριτάρια!...

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017
ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η  ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: