Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Ο ναός είναι ένα κομμάτι του ουρανού επί της γης - Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Ο ναός είναι ένα κομμάτι του ουρανού επί της γης, μια εξουράνωση της γης, μια όαση αθανασίας.... μια όαση παραδείσου μέσα στο πέλαγος της επιγείου κολάσεως.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς 

Δεν υπάρχουν σχόλια: