Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Κρίνουμε ἐγωκεντρικὰ καὶ ὄχι θεοκεντρικά - Νικήτας Βουτυρᾶς

Δίνουμε προτεραιότητα πρῶτα στὰ ὑλικὰ καὶ ἔπειτα στὰ πνευματικά. Δίνουμε πιὸ πολλὴ σημασία ἐνίοτε στὸ τί θὰ πεῖ ὁ κόσμος καὶ λιγώτερο στὸ τί ζητάει ὁ Θεός. Ὑπολογίζουμε τὸ ὑλικὸ κόστος καὶ ὄχι τὴν ὠφέλεια τῆς ψυχῆς. Κρίνουμε ἐγωκεντρικὰ καὶ ὄχι θεοκεντρικά.

Ἀρχιμανδρίτης Νικήτας Βουτυρᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια: