Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ταπεινούμενος, δι' εὐσπλαγχνίαν, πόδας ἔνιψας, τῶν Μαθητῶν σου,


Ταπεινούμενος, δι' εὐσπλαγχνίαν, 
πόδας ἔνιψας, τῶν Μαθητῶν σου,
καὶ πρὸς δρόμον θεῖον τούτους κατεύθυνας, 
ἀπαναινόμενος Πέτρος δὲ νίπτεσθαι,
αὖθις τῷ θείῳ ὑπείκει προστάγματι, 
ἐκνιπτόμενος, καὶ σοῦ ἐκτενῶς δεόμενος,
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: