Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡμᾶς συνήγαγε,


Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡμᾶς συνήγαγε, 
καὶ πάντες αἴροντες, τὸν Σταυρόν σου λέγομεν· 
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου, 
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: