Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Κατά την ώραν της προσευχής - π. Αθανάσιος Τροοδιτίσσης

Πρέπει να έχωμεν την αίσθησιν, ότι κατά την ώραν της προσευχής ομιλούμεν σε κάποιον πρόσωπον συγκεκριμένον, τον Τριαδικόν Θεόν, ο οποίος είναι απέναντι μας και μας ακούει. Διότι, ποίος θα μας έδιδεν προσοχήν και θα απαντούσε εις τας αιτήσεις μας, εάν εμείς κατά την ώραν που του ομιλούσαμεν είμεθα αφηρημένοι, απρόσεκτοι ή παρουσιαζόμενοι να τον αγνοούμεν;
 Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος 
Ηγούμενος Τροοδιτίσσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: