Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Τί εἶναι ἕνας Ναός;- Μητροπολίτης Σισανίου Παῦλος

Τί εἶναι ἕνας Ναός; Εἶναι ἡ πύλη τοῦ Οὐρανοῦ! Ὁ τόπος τοῦ Θεοῦ!  Ὁ χῶρος πού γινόμαστε Ἐκκλησία, δηλαδή οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀγωγός τῆς Θείας Χάριτος. Τό λιμάνι καί ὁ τόπος πού ἠρεμεῖ ἡ ψυχή μας. Πόσο τόν ἔχουμε ἀνάγκη αὐτές τίς μέρες τῆς ταραχῆς, τῆς ἀγωνίας, τῆς ἀναστατώσεως, τῶν διαιρέσεων καί τῶν ἀνταγωνισμῶν!

Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: