Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Ἐκεῖνος εἲναι ἡ Πηγή τῆς ἀληθινῆς ζωῆς - Μητροπολίτης Μυριοφύρου καί Περιστάσεως Εἰρηναίος

 Ἡ Σαμαρεῖτις τῆς σημερινῆς  Εὐαγγελικῆς περικοπῆς δέν συμβολίζει  μόνον τήν δίψαν κάθε ἀνά τούς αἰῶνας ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἀλλά καί ἀπεικονίζει συγχρόνως τήν μακαρίαν κατάστασιν  τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν αὐτός  ὁδηγήσῃ  ἀσφαλῶς τά βήματά του πρός τήν ζείδωρον Πηγήν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς χάριτός Του. Ἐκεῖνος εἲναι ἡ Πηγή τῆς ἀληθινῆς ζωῆς καί τά νάματα τῆς Πηγῆς Του, "λαμπρά ὡς κρύσταλλος" , ( Ἀποκ. 22,1),  σκορπίζουν τό φῶς καί τήν ἀλήθειαν, θεμελιώνουν τήν ἀγάπην καί τήν δικαιοσύνην, χαρίζουν τήν εἰρήνην καί τήν λύτρωσιν.
Μητροπολίτης Μυριοφύρου καί Περιστάσεως  Εἰρηναίος

Δεν υπάρχουν σχόλια: