Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

"Χριστέ μου, το μέγα Σου έλεος"


"Χριστέ μου, το μέγα Σου έλεος"

Αυτοί ήταν οι τελευταίοι λόγοι του 
γέροντος Αββακούμ του ανυπόδητου
με τους οποίους λόγους και εκοιμήθη με ειρήνη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: