Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Δος μοι Κύριε το ύδωρ το ζων - Β. Χαραλάμπους


Δος μοι Κύριε το ύδωρ το ζων
Του Β. Χαραλάμπους

Επειχθώ προς την πηγήν
την πηγάζουσαν ύδωρ αθάνατον.

Ύδωρ επιζητώ
αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον.

Συ εί Κύριε
ο διδούς νάματα ζώντα.

Δος μοι Πολυέλεε
εκ του ύδατος εκείνου
ίνα μη διψήσω πώποτε.

Φιλάνθρωπος ει
και Πανοικτίρμων Κύριε
δός μοι εκ του ύδατος εκείνου.

Γινώσκω Κύριε
ότι ο πιστεύων εις Σε
τον μόνον αληθινόν Θεόν
ου μη διψήση πώποτε.

Δός μοι Σωτήρ μου
εκ του ύδατος εκείνου.

Δός μοι Ιησού μου γλυκύτατε
τούτο το της χάριτος δώρημα
το ύδωρ το ζων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: