Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Πώς μπορεί να αρχίσει η εργώδης προσπάθεια για την ανακαίνιση του πολιτισμού; -Αλέξανδρος Τσιριντάνης

Πώς μπορεί να αρχίσει η εργώδης προσπάθεια για την ανακαίνιση του πολιτισμού; Με την σπορά ιδεών, φυσικά! Με την από κάθε προκατάληψη ελεύθερη διαμόρφωση ιδεών μέσα μας. Με την ειλικρινή έκθεση των ιδεών αυτών, με τον διάλογο κατόπιν, με την συζήτηση που θα γίνει με ανθρώπους που σκέπτονται εξ ίσου ελεύθερα και εκφράζονται εξ ίσου ειλικρινά.

Αλέξανδρος Τσιριντάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: