Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 31ης Μαΐου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πρῴην Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β´, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἀθηνῶν, τήν Τετάρτην, 31ην Μαΐου.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: