Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Αι εκλογαί... - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

 Α! Αι εκλογαί, αυτή είναι η μόνη επί εβδομήκοντα έτη ασχολία μας, αφότου ηλευθερώθημεν, αφότου δηλαδὴ μετηλλάξαμεν τυράννους, τους οποίους δια των εκλογών φανταζόμεθα, ότι αντικαθιστώμεν τάχα συχνότερον, όπως μη αποδειχθῆ ψευδὲς το δημώδες λόγιον· “Άλλαξε ο Μανολιὸς κι έβαλε τα ρούχ’ αλλοιώς”.  

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Δεν υπάρχουν σχόλια: