Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Μνήσθητι, Κύριε, των επ' ελπίδι αναστάσεως


Μνήσθητι, Κύριε, των επ' ελπίδι αναστάσεως 
ζωής αιωνίου κεκοιμημένων ...

Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου Οικονόμου
Πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Δαμουλιάνου
Κωνσταντίνου Κωστόπουλου
Κωνσταντίνου Καντζιούρα
Κωνσταντίνου Χασκόπουλου
Κωνσταντίνου Ελευθεριάδη
Ελένης Θεοδωρακοπούλου
Ελένης Θεοδώρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: