Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, στὴν Πάτρα.

    Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Χριστοφόρου στὸν μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου, στὸ Ρίο Πατρῶν.
Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, 8.5.2017, ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε ἐπικαίρως γιά τήν ζωή καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.
Ἀνήμερα, 9.5.2017, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.
Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στοὺς Ἁγίους Μάρτυρας καὶ στὴν ἀνάγκη νὰ τοὺς μιμηθοῦμε στὸ στῖβο τῶν ἱερῶν ἀθλημάτων καὶ πνευματικῶν ἀγωνισμάτων καὶ χρησιμοποίησε τὴν σχετικὴ ὁρολογία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου: «...διὰ τοῦτο αναλάβετε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἳνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι...» καὶ κατέληξε: Ἂς μὴν παραμείνωμε ἄλλο στὶς κερκίδες, ἂς κατέβουμε στὸ στῖβο τῶν ἱερῶν ἀθλημάτων μιμούμενοι τὰς ἀρετάς καὶ τοὺς ἀγῶνας τῶν ἁγίων Μαρτύρων 

Δεν υπάρχουν σχόλια: