Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Παρουσιάζουν τη διδασκαλία, αλλά ελάχιστα εφαρμόζουν”. Αββάς Ποιμήν“Οι άνθρωποι παρουσιάζουν με πληρότητα τη διδασκαλία, αλλά ελάχιστα απ΄ αυτά εφαρμόζουν”.
Αββάς Ποιμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια: