Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Ἡ ἀναίδεια ἔγινε… καύχησις!» - π. Δανιήλ Ἀεράκη

Ἡ ἀναίδεια ἔγινε… καύχησις!» 

 Aρχιμανδρίτη Δανιήλ Ἀεράκη

Kνδυνεύουμε! Ἀπὸ τί; Δὲν καταλάβατε; Κινδυνεύουμε νὰ θεωρηθοῦμε καθυστερημένοι, διότι δὲν θέλουμε ὁ βοῦρκος νὰ διοχετεύεται ἐλεύθερα, ἀσύδοτα, γιατί ὄχι καὶ ὑποχρεωτικὰ μέσα στὰ σπίτια μας! Ἐν προκειμένω βοῦρκος εἶναι ἡ διαστροφὴ τῆς σεξουαλικότητας. Ναί, ὅσο κι ἄν ἡ μειονοψηφία τῶν ὁμοφυλοφίλων θέλη νὰ ἐπιβληθῆ στὸ κοινωνικὸ σύνολο, ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι βοῦρκος ἀνηθικότητας καὶ διαστροφῆς.
Μέχρι πρὸ τίνος ἦταν ἀδιανόητο νὰ ὀργανωθῆ παρέλασις ἀνδρῶν, πού νὰ φωνάζουν μὲ πανώ: «Εἴμαστε ἄνδρες»! Τὸ δικαίωμα νὰ εἶσαι ἄνδρας δὲν τὸ ἐπιλέγεις οὔτε τὸ διεκδικεῖς. Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ. Φυσικά τό ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὶς γυναῖκες. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ κάνουν παρέλασι καὶ συλλαλητήριο μὲ σύνθημα: «Εἴμαστε γυναῖκες»! Τὸ δικαίωμα νὰ εἶσαι γυναίκα δὲν τὸ ἐπιλέγεις. Στὸ χαρίζει ὁ δημιουργὸς Θεός, μόνος ἁρμόδιος γιὰ τὴ διάκρισι τῶν φύλων, ἀφοῦ Ἐκεῖνος «ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον ἄρσεν καὶ θῆλυ».

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 27ης Ἰουνίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

            Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, μεθ᾿ οὗ συνειργάσθη ἐπί τοῦ καταρτισμοῦ τοῦ προγράμματος τῆς προσεχοῦς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς Ζάκυνθον.
          Τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον Εὐθυμίου, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μάρη, ἐπικεφαλῆς τοῦ Ὁμίλου Media24, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Χρυσικοῦ.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Καραμάνον, Ἀντιπεριφερειάρχην Ἀττικῆς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Παπαχρυσοβέργη καί Εὐγεν. κυρίας Ἑλένης-Φανῆς Τσερεζόλε, συνεργατῶν αὐτοῦ, πρός προετοιμασίαν τοῦ συγκληθησομένου ἐν πλῷ ἐν τῷ Σαρωνικῷ κατ᾿ Ἰούνιον 2018 Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Georg Birgelen, Γεν. Πρόξενον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν τῇ Πόλει, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τήν ἐν Γερμανίᾳ συγκληθησομένην προσεχῶς Διάσκεψιν «Ἄνθρωποι καί Θρησκεῖαι».      

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Σεβασμιώτατοι άγιοι αδελφοί Αρχιερείς,
Οφείλουμε ευχαριστίες στον Πανάγαθο Θεό και Πατέρα μας Κύριον Ιησούν Χριστόν, που μας αξιώνει και πάλι μέσα σε λίγο χρόνο να συνέλθουμε προς λήψιν ζωτικών αποφάσεων για την ζωή και την λειτουργία της Εκκλησίας.
Και τούτο δεν ήταν αυτονόητον για την ελληνική πραγματικότητα αμέσως μετά την ανασύσταση του Κράτους μας. Από το έτος 1833 έως και το 1909 δεν ηδύνατο η Ιεραρχία της Εκκλησίας μας να συνέρχεται αυτοβούλως.
Αλλά και τις δεκαετίες που ακολούθησαν οι διάφορες πολιτικές αναταραχές και ανωμαλίες είχαν επιπτώσεις καταστροφικές στην ζωή της Εκκλησίας μας.

Η Εἰσήγηση του Μητροπολίτου Ὕδρας κ. ΕΦΡΑΙΜ ἐνώπιον τῆς ἐκτάκτου Συνόδου Ἱεραρχίας τῆς 27ης Ἰουνίου 2017

Η Εἰσήγηση του Σεβ. Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν & Αἰγίνης κ. ΕΦΡΑΙΜ ἐνώπιον τῆς ἐκτάκτου Συνόδου Ἱεραρχίας τῆς 27ης Ἰουνίου 2017

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί,
Σύμφωνα μέ τήν ἡμερήσια διάταξη καλοῦμαι νά σᾶς ἐνημερώσω περί τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ διαλόγου τῆς ἐπιτροπῆς μας μετά τοῦ Ι.Ε.Π. σχετικῶς μέ τήν βελτίωσιν τῶν Νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.
Στό διάλογο προσήλθαμε ἔχοντας ὁδηγό τήν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἐκτάκτου Ἱεραρχίας τῆς 09.03.2017.
Πρέπει ἐδῶ ἐξ ἀρχῆς νά δεχθοῦμε ὅτι διάλογος, μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας γιά τήν διδακτέα ὕλη τῶν θρησκευτικῶν στήν ἐκπαίδευση ἔγινε γιά πρώτη φορά. Καί μάλιστα ἐτονίσθη ὅτι ἡ Ἐκκλησία συναποφασίζει μέ τήν Πολιτεία διά θέματα ἀφορῶντα εἰς αὐτήν, ὡς τοῦτο ἀπορρέει ἐκ τοῦ Συντάγματος καί τοῦ Καταστατικοῦ αὐτῆς Χάρτου (Ν. 590/1977). Τοῦτο πλέον ἀποτελεῖ ἕνα κεκτημένο γιά τήν Ἐκκλησία μας.

Πρόσκληση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»


Σήμερα Τρίτη  27 Ιουνίου 2017 και ώρα  7. 30΄ μ.μ.
σας περιμένουμε στον αύλειο χώρο

της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
«Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»
οδός Αγίας Σκέπης 3 στην Αρόη

σε μια χαρούμενη εορταστική εκδήλωση.
Η παρουσία σας θα μας δώσει χαρά και αισιοδοξία. 

Ο μεθέορτος Ἐσπερινός καί ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Τιμίου Προδρόμου,

 Ανήμερα τό ἀπόγευμα ετελέσθη ὁ μεθέορτος Ἐσπερινός καί ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Τιμίου Προδρόμου, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου,ο οποίος ωμίλησε επικαίρως.
Με το πέρας της Ιεράς Λιτανείας, νέοι και νέες της Ενορίας παρουσίασαν πρόγραμμα παραδοσιακών χορών, αποσπώντας τα θερμά χειροκροτήματα των πιστών.
Το εορταστικό διήμερο έκλεισε με
-Ευχές από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ,
-Ευχές από τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. ΧΡΙΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ( ο οποίος επέδωσε και τιμητική πλακέτα στον παρόντα υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Αριστείδη Ανδρικόπουλο, για την προσφορά του στην τοπική κοινωνία και κυρίως για την ίδρυση τμήματος Ασφαλείας στην πόλη της Κάτω Αχαΐας)
– Ευχαριστίες και Ευχές από τον προϊστάμενο της Ενορίας και Αρχιερατικό Επίτροπο Δύμης, πρωτοπρεσβυτέρο π. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ.Πανήγυρις του Ιερού Ναού του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου Παραλίας Πατρών.

  Με λαμπρότητα ετελέσθη η Πανήγυρις του Ιερού Ναού του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου Παραλίας Πατρών.Την παραμονή 23.6.2017, ετελέσθη ο πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Λιτανεία της εικόνος του Αγίου, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ.Χρυσάνθου εν πληθούση Εκκλησία.Ο Θεοφιλέστατος εκήρυξε τον θείο λόγο αναφερθείς στην μεγάλη προσωπικότητα του Τιμίου Προδρόμου.Ανήμερα, ετελέσθη η Θεία Λειτουργία υπό του πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ.π.Προκοπίου Κόρδα, ο οποίος ωμίλησε επικαίρως.
"Πανήγυρις του Οσίου Δαβίδ Θεσσαλονίκης"

Ιερά μονή Λατόμου η αλλιώς Οσίου Δαβίδ Θεσσαλονίκης. Τι μεγαλειώδες κρυφό στους ντόπιους μέρος; Τι αγιότητα εκπέμπει αυτός ο τόπος; Είναι αλήθεια ότι αυτά τα ταπεινά εκκλησάκια, όπως του Οσίου Δαβίδ, ανεβάζουν την ψυχή του προσκυνητή ψηλά, πολύ ψηλά, κοντά στον θρόνο του Κυρίου. Σε κατανεύσουν, σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε άλλες εποχές, πρωτοχριστιανικές, ευλογημένες, όμορφα παραδοσιακές.
Έτσι και φέτος λοιπόν ολοκληρώθηκε σήμερα η πανέμορφη πανήγυρι του Οσίου μας. Πλήθος κόσμου κατέκλεισε τον ναό, ανθρώποι κάθε ηλικίας, που παρα την φοβερή ζέστη, όπως ομολογήσαν, δεν μπορούσαν να μην έρθουν για την αγάπη του Οσίου. Ο καθηγούμενος της Ιεράς μονής Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, στην οποία υπάγεται ο Όσιος Δαβίδ, πατέρας Βαρνάβας Γιάγκου, παρέστη τόσο στον πανηγυρικό εσπερινό, όσο και στην πανηγυρική Θεία λειτουργία,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Μικρά Ἱερά Ἁγρυπνία


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Μικρά Ἱερά Ἁγρυπνία 
θά τελεσθεῖ 
(ἑσπερινός - ὄρθρος - θεία Λειτουργία), 
τήν Τετάρτη βράδυ, 28 Ἰουνίου 2017, ἀπό 21:00 ἕως 01:00, 
γιά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλο στόν Ἱερό Πανεπιστημιακό Ναό μας.

Ιερός Ναός Αγίου Νικοδήμου - Αγρυπνία

Ιερός Ναός Αγίου Νικοδήμου
Μετόχιον Ι.Μ. Μαρίτσης
Οδός Αχαϊκής Συμπολιτείας, Ζαβλάνι
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τετάρτη 28 Ιουνίου


      Επί τη εορτή των Αγίων ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεσθεί εις τον Ιερόν Ναόν μας, την Τετάρτη εσπέρας 28 Ιουνίου, Ιερά Αγρυπνία μετ΄αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, υπό του Αρχιμ. π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου, εφημερίου του Ι. Ναού. (9 μ.μ. – 12.30 π.μ.)

Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ

Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ

Απέραντη συγκίνηση αισθανόμαστε τούτη την ώρα, που καλούμαστε να γράψουμε λίγα λόγια για τον Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τον Μυροβλύτη, το παλληκάρι του Χριστού, τον πολιούχο και προστάτη της Αγιοτόκου Θεσσαλονίκης.
Τι ειπούμε και τι λαλήσουμε; Δεν γνωρίζουμε αν όλο αυτό το πνευματικό μεγαλείο που εκπέμπει ο Άγιος μας, μπορεί να περιγράφει. Μόνο όσοι προσέρχονται με πίστη και ευλάβεια στον Ιερό Ναό του, στα πανάγια Λείψανα του, μπορούν να καταλάβουν κάτι, από όλα αυτά που εννοούμε.
          Ο Μεγαλομάρτυς του Χριστού Δημήτριος είναι ολοζώντανος, θαρρείς προσκυνώντας τα χαριτόβρυτα λείψανα του, ότι θα εγερθεί και θα σε ευλογήσει, όπως έκανε τότε με τον Νέστωρα, για να συνεχίσεις τον καλόν αγώνα. Το κλίμα στο Ναό κατανυκτικό, υπερκόσμιο, ουράνιο, αισθάνεσαι εισερχόμενος σε αυτόν, ότι δεν πατάς στην γη, αλλά στον ουρανό.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΤΑΣΙΑ ΒΕΡΡΑΟ Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισσαίων ``Πείρος΄΄ σας προσκαλεί στην μουσικοχορευτική εκδήλωση για το Δημοτικό μας Τραγούδι. Ο Σύλλογος θα τιμήσει την μεγάλη κυρία του Δημοτικού μας τραγουδιού κ. ΤΑΣΙΑ ΒΕΡΡΑ  για την προσφορά της στην μουσική παράδοση του τόπου μας.

Τραγουδούν :
η μεγάλη τραγουδίστρια κ. Τασία Βέρρα ,
ο κ. Δημήτρης Γαλάνης (καθηγητής Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής και Ψαλτικής Τέχνης)
η ερμηνεύτρια παραδοσιακών τραγουδιών κ. Βασιλική Τσιαφογιάννη
και η Παραδοσιακή Χορωδία του Συλλόγου Αλισσαίων Πείρος
(υπεύθυνος Χορωδίας κ. Σωτήρης Καρυτινός)

Συμμετέχουν 60 χορευτές από τα Χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων
Λακκόπετρας (υπεύθυνη Διακάτου Βασιλική) , Κ. Αλισσού (υπεύθυνος Γιαννακόπουλος Θεόδωρος) , Λουσικών (υπεύθυνη Καλογεροπούλου Βασιλική) και Γομοστού (υπεύθυνη Λαμπροπούλου Ελένη).

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017


ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017: Αναχώρηση ώρα 05:30 από την Πλατεία Γεωργίου Α΄ (άνω μέρος) για Ουρανούπολη μέσω Εγνατίας οδού, με στάση για καφέ στο Μέτσοβο. Κατόπιν το μεσημέρι επίσκεψη για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Ιωάννου του Θεολόγου στην Σουρωτή όπου υπάρχει ο τάφος του Aγίου Παϊσίου . Τέλος αργά το απόγευμα άφιξη στην παραλία Ουρανούπολης στο ξενοδοχειακό συγκρότημα << Ακτή Ουρανούπολη >>  όπου και θα διαμείνουμε γιά διανυκτέρευση με δείπνο (μπουφέ).
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017: Πρωïνό (μπουφέ) και κατόπιν είσοδος στο Άγιον Όρος από την Ουρανούπολη με το πλοίο της γραμμής ( ώρα 9.45 ) και με το σύνολο των προσκυνητών (39 άτομα) χωρισμένο σε τρείς (3) ομάδες των δεκατριών (13)ατόμων εκάστη, που με τον αρχηγό της κάθε ομάδα θα εισέλθει στο Άγιον Όρος σε διάφορες Ιερές Μονές και Προσκυνήματα γιά διαμονή η επίσκεψη όπως είναι προγραμματισμένα.(Το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε ομάδας γιά κάθε ημέρα θα δοθεί εντός τού λεωφορείου).  Οι διανυκτερεύσεις εντός του Αγίου Όρους θα είναι τέσσερις (4) και θα γίνουν ως ακολούθως:

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ Α’ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣΣΤΑ  ΠΕΡΙ  ΤΟΝ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ  ΙΕΡΩΝΥΜΟ  Α’

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

α.    «Ορέ έχετε δει ποτέ να πετροβολούν τα πλατάνια; Τις καρυδιές πετροβολούν, που έχουν τα καρύδια» ! Απλά και λιτά σ’ αυτή επισήμανση του Γέρου του Μοριά, ο όλος Ιερώνυμος ζωντανά, «η κατάφορτη  με καρύδια καρυδιά»! Και οι πέτρες, οι πολλές πέτρες, και λασπωμένες αρκετές. Από την αρχή, σωρηδόν μετά, και πενήντα χρόνια τώρα, κάθε τρεις και λίγο ακόμα μια.
       Αλλά! Πώς να το κάνουμε, «η κατάφορτη με καρύδια καρυδιά», είναι το «κάτι άλλο», αυτό που κάνει τη διαφορά ! Είναι το πρωταρχικό, το κύριο, το καίριο, το sine qua non-χωρίς αυτό τίποτε. Το και λίαν ευδιάκριτο στο σωρείτη των σχολίων, που και πάλι διάβασα με προσοχή και σεβασμό. Ασφαλώς, «ο συντάκτης του άρθρου που προκάλεσε το διάλογο», και συμφωνεί ότι,, «το ποιος είναι ο Άγιος και ο άριστος το γνωρίζει μόνο ο Θεός, και το Θεό (και την Εκκλησία) δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει η Πολιτεία και οι άρχοντές της».

ΑΨΟΓΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ "ΟΡΦΕΥΣ" - Σοφίας Καυκοπούλου

 ΑΨΟΓΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ "ΟΡΦΕΥΣ"
Τής Σοφίας Καυκοπούλου
   
 Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής, ο Δήμος Πατρέων διοργάνωσε βραδυά μουσικής στον προαύλιο χώρο τού Δημοτικού Θεάτρου "Απόλλων", την Τετάρτη 21/Ιουνίου 2017. Αρκετά μουσικά σύνολα έλαβαν μέρος και κράτησαν συντροφιά στην πλειάδα Πατρινών που ανταποκρίθηκαν στο καλλιτεχνικό κάλεσμα τής δημοτικής Αρχής.
      Λίγο πριν το κλείσιμο τής βραδυάς, από την αξιόλογη χορωδία "Αντηχω", ο ιστορικός μουσικός όμιλος " Ορφεύς", παρουσίασε στο κοινό θεσπέσια ακούσματα από ξεχασμένες μελωδίες.
     Να σημειώσουμε, πως ο εν λόγω μουσικός όμιλος, αποτελεί μία εκ των παλαιοτέρων χορωδιών τής πόλης μας, με συμμετοχή σε πλήθος εκδηλώσεων, φεστιβάλ, παραστάσεων κ.λπ. Οι συμμετοχές αυτές, στάθηκαν ικανές να χαρίσουν στον "Ορφέα" πλήθος βραβείων και επαίνων και να καθιερώσουν την τετράφωνη χορωδία ως μία εκ των καλυτέρων τής Ελλάδος.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 25ης Ἰουνίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 25ης Ἰουνίου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Τσιρώνης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, και ὅμιλος μελῶν τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, πραγματοποιούντων τήν ἐτήσιον συνάντησίν των «Μαριάπολις».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε την 25-06-2017 στην Θεία Λειτουργία στο ναΰδριο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης

Η Α. Θ. Παναγιότητα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε την 25-06-2017 στην Θεία Λειτουργία στο ναΰδριο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης . Παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανα΄πτυξης κ. Ιωάννης Τσιρώνης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Πρέσβυς κ. Ευάγγελος Σέκερη καθώς και πολυπληθής όμιλος της Κινήσεως των Fokolari.
Μετά το πέρας της ακολουθίας και στα πλαίσια των εκδηλώσεων Mariopolis της Κινήσεως των Fokolari, στην Αίθουσα Τελετών της Σχολής πραγματοποιήθηκε ομιλία της Α. Θ. Παναγιότητας του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου και αντηλλάγησαν δώρα.
Ακολούθως ο Πατριάρχης περιηγήθηκε στους κήπους της Σχολής και παρακάθησε στο επίσημο γεύμα στην Τράπεζα της Σχολής.Η Εορτή της Συνάξεως της Παναγίας του Άξιον Εστί στο Πρωτάτο (ΦΩΤΟ)

Μέσα σε κλίμα ιεράς κατανύξεως και σύμφωνα με το Αγιορείτικο Τυπικό, εορτάσθη εις τον πάνσεπτο Ιερό Ναό του Πρωτάτου, η εορτή της Συνάξεως της πανσεβασμίου Εικόνας της Παναγίας του Άξιον Εστί, κατά το διήμερο της 23ης και 24ης Ιουνίου (10-11 Ιουνίου με το παλαιό ημερολόγιο).
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Μητρόπολης Λαγκαδά, της Ιεράς Πανηγύρεως και της ολονυκτίου Αγρυπνίας προέστη, κατόπιν προσκλήσεως της Ιεράς Επιστασίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, ενώ παρέστησαν αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών, πολλοί Καρεώτες Πατέρες και εκ των πέριξ σκηνωμάτων, καθώς και πλήθος ευλαβών προσκυνητών.


Κατά την διάρκεια της παρουσίας του στην «Αθωνική πρωτεύουσα», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ.κ. Ιωάννης, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον νέο Πρωτεπιστάτη Γέροντα Γερβάσιο Ιβηρίτη και τα μέλη της Ιεράς Επιστασίας,

Στην Θεολογική Σχολής Χάλκης η 1η Γιορτή Ανταλλαγής Παραδοσιακών Ποικιλιών σπόρων.

  Το διήμερο 24 και 25 Ιουνίου πραγματοποίθηκε στους χώρους της Θεολογικής Σχολής Χάλκης η 1η Γιορτή Ανταλλαγής Παραδοσιακών Ποικιλιών σπόρων.
Στις 24 Ιουνίου πραγματοποίηθηκε η έναρξη των δράσεων από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Τσιρώνη, ενώ στις 25 Ιουνίου, μετά την Πατριαρχική χοροστασία ο Οικουμενικός Πατριάρχης τίμησε δια της υψηλής παρουσίας Του την διεξαχθείσα συνάντηση.


Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τοῦ Συλλόγου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Πατρῶν « Ὁ Πρωτόκλητος».

            Μὲ τὴν δέουσα ἐκκλησιαστικὴ τάξη καὶ λαμπρότητα ἐτελέσθησαν  τήν Κυριακή 25.6.2017,τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Συλλόγου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Πατρῶν « Ὁ  Πρωτόκλητος».
Τὴν παραμονὴ, 24.6.2017, ἔγινε ἡ κατάθεσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καὶ ἀνήμερα ἐτελέσθησαν τὰ ἱερὰ Ἐγκαίνια καὶ ἡ πρώτη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καὶ πλειάδος Ἱερέων καὶ Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.Στὴν ἱερὰ τελετὴ καὶ στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν οἰ Βουλευτές, κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, κ. Ἀνδρέας Κατσανιώτης, καὶ ὁ κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ὁ πρ. Ὑπουργὸς καὶ ὑποψήφιος Βουλευτὴς Ἀχαΐας κ. Γεώργιος Μαυραγάνης, ἡ Δημοτικὴ Σύμβουλος κ. Βίβιαν Σιαμούρη, ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καὶ Φορέων καὶ πλῆθος εὐσεβοῦς Λαοῦ.

Θεσσαλονίκης Άνθιμος προς Γερμανούς: «Μας λιγοστέψατε, πρέπει να μας βοηθήσετε» (ΒΙΝΤΕΟ)

 Για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το πάγιο αίτημα της Ελλάδας για όσα έγιναν στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος.
Μιλώντας στους πιστούς από τον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης ο Παναγιώτατος στάθηκε στο ζήτημα αυτό στέλνοντας μήνυμα βοήθειας προς το λαό μας.
Μεταξύ άλλων είπε: «Εσείς οι Έλληνες αυτής της περιόδου αγαπήστε την πατρίδα σας περισσότερο από ποτέ. Μη φύγετε να πάτε σε άλλες χώρες. Αγάπη στην πατρίδα. Είμαστε συναισθηματικό λαός, δεν είμαστε ούτε σαν τους Γερμανούς ούτε σαν του άλλους Ευρωπαίους που βρίσκονται μακριά. Είμαστε μεσογειακός λαός. Οι λαοί δεν είναι υπαίτιοι για όσα έγιναν στο παρελθόν, για όσα έγιναν την περίοδο του Πολέμου.
Εγώ τους ρωτάω αυτούς τους πολιτικούς των άλλων χωρών, γιατί δεν τους βοηθάτε αυτούς τους ανθρώπους; Δεν είναι απαραίτητη μια αγάπη απέναντι θυμάτων των προγόνων τους για να βοηθήσουν ένα ιστορικό κράτος όπως την Ελλάδα; Χρειάζονται πράξεις, όχι μόνο λόγια. Αυτό που λένε όλοι οι πολιτικοί μας. Εμείς οι Ελληνες πρέπει να έχουμε ομόνοια.

Δάσκαλοί μας τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ - π. Γρηγόριος Μουσουρούλης

Κυριακή Γ΄Ματθαίου
Λόγος εἰς τό Εὐαγγέλιον
Δάσκαλοί μας τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ
« Οὐδέ Σολομών ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων»
(Ματθ. στ΄29)

          Μέ αὐτά τά λόγια θέλησε ὁ Κύριός μας, νά μᾶς  βοηθήσει νά σπάσουμε τίς βα­ρειές ἁλυσίδες τοῦ ἄγχους καί τῆς ἀγωνίας πού συχνά ταλαιπωροῦν τή ὕπαρξἠ μας. Ἡ σκληρή πραγμα­τι­κότητα πού καθιστᾶ σωστή δοκιμασία καί αὐτήν ἀκόμη τή βιολογική ἐπιβίωσή μας, τά διάφορα οἰκογε­νειακά, προσω­πικά, ἐπαγγελματι­κά καί ἄλ­λα προ­βλήματα, πιέζουν ἀσφυκτικά τίς ψυχές μας καί μᾶς γεμίζουν μέ ἄγχος καί ἀνησυ­χία. Πῶς θά μπορέσουμε νά ξεφύγουμε ἀπ᾽αὐτόν  τόν κλοιό; Τήν ἀπάντηση μᾶς τή δίνει σήμερα ὁ καρδιο­γνώστης Κύριος, μέ τό νά στρέφει τήν προσοχή μας στά ἀγριολούλουδα πού φυτρώνουν μόνα τους στούς ἀγρούς. Μά εἶναι  δυνατόν ἡ μελέτη τῆς ἄψυχης κτίσης νά μᾶς ὁδηγήσει στήν ὑπέρβαση τοῦ ἄγχους; Αὐτό θά δοῦμε στή συνέχεια.

Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον

Ένας Γέροντας είπε:
«Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον, γιατί εκείνος που αγαπά κάποιον και δεν βρίσκει ανταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα,   εσύ   δείξε   την   αγάπη   στον   πλησίον,   έτσι   κι   εσύ   νιώθεις  ανάπαυση, αλλά με τον τρόπο αυτό οδηγείς σε αγάπη και τον πλησίον».

Μόλις σε απάλλαξαν από έναν σκάρτο άνθρωπο


Μου το έστειλε φίλος. Το διάβασα, μου άρεσε και σας το κοινοποιώ γιατί συμφωνώ! και ευχαριστώ τους "άλλους". Νομίζω ότι εδώ ταιριάζουν και οι λόγοι του Κυρίου «τοσοῦτον χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκας με, …» 
Α.Κ.

"Όταν κάποιος αλλάξει γνώμη για σένα από λόγια άλλων... 
τότε ευχαρίστησε τους άλλους.
Μόλις σε απάλλαξαν από έναν σκάρτο άνθρωπο" 

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Πολιούχου τῆς πόλεως Κάτω Ἀχαΐας.

            Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη τὸ Γενέσιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας, Πολιούχου τῆς πόλεως.
Α) Τὴν παραμονή, 23.6.2017, στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν Ἱερέων καὶ πλήθους εὐσεβοῦς Λαοῦ.
Στὸν ἑσπερινὸ ἐκκλησιάσθησαν ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικολάου καὶ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο, ὡς καὶ πολλοὶ προσκεκλημένοι Δήμαρχοι ἀπὸ ἄλλες πόλεις, ποὺ συμμετέχουν στὸν Σύνδεσμο Δημάρχων, γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση θεμάτων τῶν διαφόρων Δήμων τῆς Πατρίδος μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του καλωσόρισε τοὺς προσκεκλημένους Δημάρχους, τοὺς μίλησε γιὰ τὴν πνευματικὴ ὀμορφιά, τὴν εὐσέβεια, τὸ ἦθος καὶ τὴν εὐγένεια  τῶν κατοίκων τῆς Κάτω Ἀχαΐας καὶ ἐπήνεσε τὸν Δήμαρχο κ. Χρῖστο  Νικολάου γιὰ τὴν συνεργασία του μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία γενικῶς, ἀλλά καί τήν ὃλη δραστηριότητά του.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 24ης Ἰουνίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰουνίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κυροῦ Φωτίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς κοιμήσεώς του.   
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. ἘλπιδοφόροςΑὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, καί πιστοί ἐντεῦθεν.