Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Μηνός Ἰουνίου 2017 τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.


Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Μηνός Ἰουνίου 2017 
τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ  
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: