Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν,


Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν, 
καὶ προθεσμίαν ἐπαγγελίας, καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν,
 καὶ τὸ μυστήριον ὅσον; Ὡς μέγα τε καὶ σεβάσμιον! 
Διὸ βοῶμέν σοι· Δημιουργὲ τοῦ παντὸς Κύριε, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: