Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Παράκλητε αγαθέ, Σε ικετεύομεν ...


Παράκλητε αγαθέ, Σε ικετεύομεν,
Δώσε μας:
-     Εκκλησίαν ζώσαν.
-     Θεολογίαν προσευχομένην.
-     Λατρείαν ακμαίαν
-     Μοναχισμόν καρποφορούντα.
-     Ιερείς και θεολόγους αγίους.
-     Προφήτας και αποστόλους φλογερούς.
-     Ομολογητάς και μάρτυρας πυρίνους.
-     «Βασίλειον ιεράτευμα» πνευματοφόρον. Αμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια: