Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Θα απουσιάσω εκ Πατρών


Θα απουσιάσω εκ Πατρών από 7 Ιουνίου 
επιστρέφω -συν Θεώ- 26 Ιουνίου 2017

Η διαδικτυακή επικοινωνία θα συνεχισθεί. 
Το τηλέφωνο θα το έχω κλειστό.
Η επικοινωνία μέσω mail.

Δεν υπάρχουν σχόλια: