Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Ἡ ἁμαρτωλὴ ζωὴ εἶναι ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς - Ἅγιος Σιλουανὸς Ἀθωνίτης

Ἡ ἁμαρτωλὴ ζωὴ εἶναι ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς· ἡ ἀγάπη, ὅμως, τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ παράδεισος ἐκεῖνος τῆς τρυφῆς, στὸν ὁποῖο ζοῦσε πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση ὁ Ἀδάμ, ὁ πατέρας μας.
 Ἅγιος Σιλουανὸς Ἀθωνίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: