Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Νίκη με τη σιωπή - Αββάς Ποιμήν «Οποιαδήποτε ταλαιπωρία 
κι αν πέσει επάνω σου, 
θα τη νικήσεις με τη σιωπή».
Αββάς Ποιμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια: