Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Ἡ ἀναίδεια ἔγινε… καύχησις!» - π. Δανιήλ Ἀεράκη

Ἡ ἀναίδεια ἔγινε… καύχησις!» 

 Aρχιμανδρίτη Δανιήλ Ἀεράκη

Kνδυνεύουμε! Ἀπὸ τί; Δὲν καταλάβατε; Κινδυνεύουμε νὰ θεωρηθοῦμε καθυστερημένοι, διότι δὲν θέλουμε ὁ βοῦρκος νὰ διοχετεύεται ἐλεύθερα, ἀσύδοτα, γιατί ὄχι καὶ ὑποχρεωτικὰ μέσα στὰ σπίτια μας! Ἐν προκειμένω βοῦρκος εἶναι ἡ διαστροφὴ τῆς σεξουαλικότητας. Ναί, ὅσο κι ἄν ἡ μειονοψηφία τῶν ὁμοφυλοφίλων θέλη νὰ ἐπιβληθῆ στὸ κοινωνικὸ σύνολο, ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι βοῦρκος ἀνηθικότητας καὶ διαστροφῆς.
Μέχρι πρὸ τίνος ἦταν ἀδιανόητο νὰ ὀργανωθῆ παρέλασις ἀνδρῶν, πού νὰ φωνάζουν μὲ πανώ: «Εἴμαστε ἄνδρες»! Τὸ δικαίωμα νὰ εἶσαι ἄνδρας δὲν τὸ ἐπιλέγεις οὔτε τὸ διεκδικεῖς. Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ. Φυσικά τό ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὶς γυναῖκες. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ κάνουν παρέλασι καὶ συλλαλητήριο μὲ σύνθημα: «Εἴμαστε γυναῖκες»! Τὸ δικαίωμα νὰ εἶσαι γυναίκα δὲν τὸ ἐπιλέγεις. Στὸ χαρίζει ὁ δημιουργὸς Θεός, μόνος ἁρμόδιος γιὰ τὴ διάκρισι τῶν φύλων, ἀφοῦ Ἐκεῖνος «ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον ἄρσεν καὶ θῆλυ».

Δὲν εἶναι ρατσισμὸς ἡ ταυτότητα τοῦ φύλου. Εἶναι ἀναγνώρισις πραγματικότητας. Ρατσισμὸς εἶναι ἡ διάκρισις ὡς πρὸς τὴν ἀξία. Αὐτὸ πού λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Γαλ. γ’ 28) ἀφορᾶ στὴν ἰσότητα, ὄχι στὴν ὁμοιότητα. Ὡς ἄνθρωποι καὶ οἱ δύο, καὶ ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα, ἔχουν ἴση ἄξια· εἶναι ἰσότιμοι. Ὡς πρὸς τὴ σωματικὴ ὅμως διάπλασι, τὴ βιολογικὴ ὀργανωτικότητα καὶ τοὺς ρόλους, εἶναι διαφορετικοί.
Αὐτονόητα τό ἀρρενωπὸ καὶ ἡ θηλυκότητα. Βεβαίως μιλᾶμε γιὰ «νορμὰλ» ἀνθρώπους. Ἡ διαστροφὴ τοῦ κατὰ φύσιν στὸ παρὰ φύσιν πάντοτε ὑπῆρχε σὲ ὡρισμένα ἄτομα. Ἀλλὰ ποτὲ δὲν εἶχε τὴ θρασύτητα ἢ διαστροφὴ νὰ ὑψώση πυγμὴ καὶ νὰ ἀποκτήση νομικὴ καὶ κυβερνητικὴ κάλυψι, ὥστε νὰ θέλη νά… ἐπιβληθῆ!
Καὶ ὅμως! Αὐτὸ πού συνέβη στὴν πλατεῖα Συντάγματος στὶς 10 Ἰουν. 2017 καὶ λίγο ἀργότερα στὴ Θεσσαλονίκη, εἶναι προκλητικότατο. Ἔγινε «παρέλασις ὑπερηφάνειας» ὅλων τῶν διεστραμμένων, ὅλων τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού ἀνήκουν στὴν κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ (Λεσβιακοί, Ὁμοφυλόφιλοι, Ἀμφισεξουαλικοί, Τρανσεξουαλικοί, Κουήρ,Ἰντερσέξ).
Στὴν πραγματικότητα ἦταν παρέλασις κυβερνητικῶν στελεχῶν καὶ τῶν ὁμοίων τους. Φανταζόμαστε νὰ μὴ θίγουν (ἄλλωστε καυχῶνται γιὰ τὶς φιλικὲς πρὸς τοὺς ὁμοφυλοφίλους ἀπόψεις τους) ὑπουργοὶ καὶ βουλευτές, πού πρωτοποροῦσαν, ὅπως ὁ Νίκος Φίλης, ὁ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος (κρατοῦσε καὶ τὸ πανώ!), ὁ Νίκος Καρανίκας, ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Τὴν ἐκδήλωσί τους ὠνόμασαν Gay Pride 2017.
Εἴχαμε κάποτε σκεφθῆ, ὅτι ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ἡ παρέα του, πού μᾶς κυβερνοῦν, καθόλου δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι, πού μαστίζει τὸν τόπο καὶ ὠθοῦνται στὴν πεῖνα καὶ τὴν ἐξαθλίωσι οἱ μικροσυνταξιοῦχοι καὶ οἱ ἄνεργοι (καὶ μάλιστα οἱ νέοι). Εἴχαμε ὑποψιασθῆ, ὅτι βρίσκονται κολλημένοι στὶς καρέκλες τῆς ἐξουσίας μόνο καὶ μόνο γιὰ ν᾽ ἀλλάξουν τὴν… κοινωνία! Δηλαδή, γιὰ νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἱστορία, τὴ χριστιανικὴ παράδοσι, τὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας, αὐτὸ πού καλοῦμε Χριστιανισμὸ καὶ Ἑλλάδα.
Τώρα δὲν ὑποψιαζόμαστε. Τὸ… βεβαιώνουν οἱ ἴδιοι. Δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Τσακαλῶτος: «Δὲν εἶναι ὅλα οἰκονομία. Εἶναι ἐξ ἴσου σημαντικὴ ἡ αὐριανὴ συγκέντρωσις τὸν Gay Pride. Κάνουμε ἐπαναξιολόγηση τῶν ἀρχῶν μας, τὴν ἀμφισβήτηση τῶν κοινωνικῶν κατασκευασμένων ἐννοιῶν καὶ στερεοτύπων».
Γιὰ τὸν κ. Τσακαλῶτο σημασία δὲν ἔχει νὰ πάρη 50 εὐρώ παραπάνω ἡ γρηούλα μὲ τὰ 400 εὐρώ σύνταξι. Σημασία ἔχει νὰ πάρη ἀριστεῖο μεγαλείου ἕνας ὁμοφυλόφιλος μόνο καὶ μόνο γιατί καυχᾶται, ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλος!


18 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς πάτερ Δανιήλ κάποιοι συλλειτουργοί σας, γνωστοί και μη εξαιρετέοι, δεν έχουν τη δική σας μαχητικότητα. Μάλιστα σε σχετικό βιβλίο απαξίωσαν την πρόταση κάποιων ιερέων της αρχιεπισκοπής να ηχήσουν πένθιμα οι καμπάνες όταν παρελαύνουν οι σεξουαλικά ανώμαλοι. Ένας μάλιστα από αυτούς απέσπασε και τα εύσημα από ομοφυλοφιλικό blog.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ π. Δανιήλ, μην σπέρνετε το μίσος, μην επιτρέπετε σε φανατικούς ομοϊδεάτες σας να αμφισβητούν αυτό που όλος ο πολιτισμένος κόσμος θεωρεί φυσιολογικό. Το αν κάποιος αισθάνεται άνδρας ή γυναίκα το ξέρει μόνο ο ίδιος. Οπότε έχει δικαίωμα αυτός που για σένα θεωρείτε άνδρας (επειδή έτσι γεννήθηκε) αλλά αισθάνεται γυναίκα και το αντίθετο να βγει και να το βροντοφωνάξει. Εσένα πάτερ μου τι σε χαλάει; Τι ζόρι τραβάς; Τέρμα οι φονταμενταλισμοί και αν δεν το καταλάβετε θα μείνετε μόνοι ορισμένοι. Ευτυχώς που υπάρχουν και προοδευτικοί κληρικοί που συμφωνούν μαζί μας. Το σύνθημα της Θεσσαλονίκης ήταν «Αγαπάτε Αλλήλους». Το γνωρίζετε αυτό; Ο σεβασμός της διαφορετικότητας πρέπει να είναι ο μεγάλος στόχος σας.

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησία μας χρειάζεται μόνο για να γεμίζει στομάχια. Όταν μιλάει για σωτηρία της ψυχής, για τήρηση του θελήματος του Θεού, για πνευματικότητα και άσκηση, τότε είναι οπισθοδρομική. Συνηθίσαμε στο κακό και την ανηθικότητα και τίποτα πλέον δεν μας κάνει αίσθηση. Έχουμε πέσει σε πνευματικό λήθαργο και φυσικά πρώτοι οι ποιμένες μας. Ο απ. Τιμόθεος μαρτύρησε τυπτόμενος με ρόπαλα επειδή θέλησε να σταματήσει μια άλλη παρέλαση ειδωλολατρών προς τιμήν της θεάς Aρτέμιδας, αφού κατέκρινε τα όργια των εορταστών. Που είναι οι δικοί μας οι ποιμένες; Να βγουν μπροστά και να δώσουν τη μαρτυρία Χριστού και να διωχθούν, να φυλακιστούν, πάντως δεν θα δαρθούν. Πόσο τελικά απέχουμε από του Αγίους μας, που και εκείνοι ήταν άνθρωποι σαν κι εμάς!

Ανώνυμος είπε...


ΠΡΟΣ:
27 Ιουνίου 2017 - 10:09 μ.μ.
================================
Προφανώς κάποιο μυστικό χούκι έχεις εσύ καί θέλεις να μάς κάνεις εδώ μέσα. κοινωνούς τής "διαφορετικότητας" πού σε βασανίζει...Άς έχεις όμως υπ΄όψη σου καί τα "Τρία Δέλτα" πού συγκροτούν όλο αυτο τα "υπερήφανο" σύστημα, μέ πρώτο "Δ" τον Διάβολο, δεύτερο "Δ" την διαστροφή, καί τρίτο "Δ" τήν εσχάτως ανακαλυφθείσα Διαφορετικότητα...

a

Ανώνυμος είπε...

Οι ντροπές και οι πομπές στους δρόμους ελεύθερα και με υπερηφάνεια. Αίσχος!

Ανώνυμος είπε...

Αδελφοί μου πλανάστε αν πιστεύεται ότι ο σεξουαλικά διαφορετικός από την φύση του θα τιμωρηθεί από τον Θεό. Πλανάστε αν πιστεύεται ότι αυτό που για σας είναι φυσιολογικό, διότι κάποιος γεννήθηκε ως άντρας αλλά ουσιαστικά δεν είναι, ότι θα καταδικαστεί από τον αιώνιο κριτή αν έχει σχέση με τη διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα δεν είναι ο Διάβολος. Τα θολωμένα μυαλά σαν αυτό του 2.13 είναι ο Διάβολος. Πήγα στην παρέλαση, όχι όμως ενεργά, εδώ στην Πάτρα και χάρηκα για τη νεολαία που είδα εκεί. Αυτοί θα ζήσουν απελευθερωμένοι από τα στεγανά δήθεν πρότυπα.

Ανώνυμος είπε...

Τι να πει κανείς και πώς να αναπτύξει διάλογο και συζήτηση, σε μια εποχή που οι έννοιες έχουν τελείως διαστρεβλωθεί. Αν αυτό που εσύ λες διαφορετικότητα και ανάγκη για σεβασμό της, εγώ το ορίζω σαν αχαλίνωτο πάθος-στην καλύτερη περίπτωση-του οποίου είμαι δέσμιος, τότε δεν υπάρχει λόγος να αναλωνόμαστε σε τέτοιου είδους συζητήσεις.
Θα ήταν όμως καλό να αποφεύγεται ο φανατισμός γενικά. Ενόσω η μια πλευρά εξακολουθεί να επιμένει πως πρέπει να βροντοφωνάζουμε αυτό που νιώθουμε-ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ- ε ναι, θα υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις. Επειδή είναι αδιανόητο η κοινωνία να δεκτεί πως ενώ ο Δημιουργός με έπλασε άντρα, εγώ που για κάποιο λόγο νιώθω κάτι άλλο, πρέπει απαραιτήτως να πείσω και τους άλλους πως είμαι σωστός. Πρέπει οπωσδήποτε να έχω τις ευλογίες της Εκκλησίας. Πρέπει να αποκτήσω περισσότερους οπαδούς για να στηρίξουν τις πεποιθήσεις μου. Κι αυτό ΓΙΑΤΙ; Γιατί υποθέτω υπάρχει αυτή η εσωτερική,η ψυχική ανάγκη να γίνω αποδεκτός από τους γύρω μου. Οι γύρω μου πρέπει να αποδεκτούν ως φυσιολογικό το πάθος μου. Γιατί μόνο τότε θα μπορέσω και γω ο ίδιος να πείσω τη συνείδησή μου, πως αυτή η διαφορετικότητα είναι σωστή. Και δεν είναι ούτε μοντέρνος, ούτε προοδευτικός όποιος δεν μπορεί να ξεχωρίσει αυτές τις δυο έννοιες: διαφορετικότητα/πάθος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Ο θεός με έκανε άνθρωπο. Αν εγώ νιώθω για κάποιο λόγο άγριο θηρίο, δεν θα το βροντοφωνάξω, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να πλησιάσω την φύση μου. Δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να γίνει ένας στυγνός εγκληματίας. Είναι αγώνας, το ξέρω. Αν δεν καταφέρω ούτε κι αυτό, θα σωπάσω, προσπαθώντας να μην πειράξω κανέναν..
Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα νιώθω και περηφάνια. Για το πάθος μου...

Ανώνυμος είπε...

Αδερφέ μου, αχαλίνωτο πάθος μπορεί να υπάρχει και μεταξύ ενός ετερόφυλου ζευγαριού, ενώ ένα ομοφυλόφιλο απλά απελευθερωμένο ζευγάρι από τα στεγανά να μην λειτουργεί αχαλίνωτα. Πράγματι διαστρεβλώνεις τις έννοιες 8.41
Τα λάθη της φύσεως δεν είναι ευθύνη του Δημιουργού. Η φύση σε γεννά άντρα αλλά οι ορμόνες είναι γυναικείες, ο Δημιουργός φταίει; Δεν γνωρίζεται δυστυχώς ούτε γενετική βιολογία.
Δεν είναι ανάγκη να έχουμε τις ευλογίες τις Εκκλησίας, αν και δεν θα ήταν κακό. Επανέρχομαι λέγοντας ότι δεν είναι ΠΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. Και φυσικά η διαφορετικότητα στον έρωτα είναι φυσιολογική. Εγώ πάντως ένοιωσα υπερηφάνεια για τα νέα παιδιά που αψήφησαν τα στεγανά και γέμισαν τους δρόμους της Πάτρας.

Ανώνυμος είπε...

Ποιους δρόμους της Πάτρας γέμισαν; Τρεις και ο κούκος και αυτοί από άλλους τόπους μαζωγμένοι για να κάνουν χαβαλέ και όχι να υπερηφανευθούν για ξεφωνημένα πράγματα. Ξυπνήστε επιτέλους. Αυτό δεν ‘ήταν φεστιβάλ … αλλά κακόγουστο καρναβάλι.

Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ μου 9:15: No comments!

Ανώνυμος είπε...

Απορώ πως τολμούν να κάνουν εμφανίσεις δημόσια με τέτοιες περιβολές που γελοιοποιούνε τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι περηφάνεια αλλά ξεφτιλισμός του προσώπου. Ας κάνουν ότι θέλουν στο σπίτι τους αλλά όχι να αυτοξεφτιλίζονται δημόσια. Δε τους φταίω να βλέπω τις φωτογραφίες τους και να αηδιάζω. Αν είχαν έστω και λίγη αισθητική δεν θα φορούσαν όλες αυτές τις αηδίες που τους κάνουν μην πω τι!!

Ανώνυμος είπε...

Προς 9:15: άσε ήσυχες τις ορμόνες. Αυτή η θεωρία, υπόθεση μάλλον, ποτέ δεν ίσχυσε και κανείς επιστήμων δεν την παίρνει στα σοβαρά.
ΓΑΛΗΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ζει ο π.Δανιηλ που είναι φλογερός ιεροκήρυκας...τα λέει Πολύ ωραία.. τέτοιοι που είμαστε από τα σχόλια που είδα.. αυτοί οι πολιτικοί μας αξίζουν..

Ανώνυμος είπε...

ΌΛΟΙ οι ανώμαλοι εδώ μαζεύτηκαν...βοηθεια μας..

Ανώνυμος είπε...

Ελλειψει ασκητικης καρδιας και πατερικης γνωσης,δεν υπαρχει κηρυγμα μετανοιας.Οποτε ολοι θρεφουν την ψευδαισθηση,πως επειδη αυτα που οδηγουν στην απελευθερωση των παθων,ειναι αδυνατα παρ;ανθρωποις,γιατι να ειναι δυνατα παρα τω Θεω; Ετσι,απορριπτοντας την δυνατοτητα πως αν Ο Κυριος δεν δεν γκρεμισει τον οικο της σαρκος και δεν οικοδομησει τον οικο της ψυχης,ματαια αγρυπνησε και νηστευσε αυτος που αποφασισε απο μονος του να γκρεμισει τον οικο,κανει τον επικεφαλη του αναλογου παθους δαιμονα,να να υποβαλλει στον αδυναμο πνευματικα ανθρωπο πριν τη διαπραξη ,πως Ο Θεος ειναι αυστηρος και αδικος και με τη δολιοτητα που τον κατεχει ,να βλεπει κατι ως ''φυσιολογικο'',, μετα δε τη διαπραξη,να θελει να γινει αποδεκτος .Και επειτα ,''φιλανθρωπο''ονομαζει Τον Θεο,ελπιζοντας σε μια αιωνια ζωη καπου σε μια σκια,οπως μου ειπε καποιος.Αν ομως μελετουσε και εβλεπε τι το θελημα Του Θεου και σε ποια πν.κατασταση βρισκεται ,θα εβλεπε θαυμα,οπως ειπε καποιος γεροντας,πως οταν και εμεις με πονο και κοπο πεταξουμε αυτον τον φιληδονο, θα αντικριζαμε μεσα στη βατο της αληθινης ταπεινωσης Τον Θεο.Ως τοτε,μπορει κανεις να μιλα για ολα αυτα και να μην καταλαβαινει πως η ''αγνεια'' ειναι προσοικειωση Του Θεου και ομοιωση πως Αυτον.Αν δεν κατανοησουμε αυτην την ''αφθαρσια '' και την αγνοτητα ,αυτου του ειδους ο καταποντισμος , ειναι γεννημα της υπερηφανειας μας,την οποια θα πανηγυριζουμε συναπτοντας δεσμους.Αλλα υπαρχουν και οι αισχροι δεσμοι,πασης φυσεως που ο διαβολος εξεταζει καλα και τα δυο μερη,πριν κανει τις προτροπες του.Ποιο ειναι το θελημα Του Θεου ειναι το ζητουμενο και που η απαθεια επιτυγχανεται και διατηρειται.Και αν μεσα στην ησυχια μπορει να επιτευχθη της ασκητικης ζωης,βρηκα παλι στους Πατερες ,πως αυτη αποκταται μεσα στην υπακοη στον πνευματικο Πατερα .
Χρονια πολλα !

Ανώνυμος είπε...

Είναι φεστιβάλ υπερηφάνειας, 11.33, διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε να κρύβονται οι χιλιάδες ομοφυλόφιλοι και ομοφυλόφιλες, δεν μπορούσαν να ζήσουν τον έρωτά τους. Σε λίγα χρόνια θα μπορούν να κυκλοφορούν άνετα χωρίς να είναι κάτι το περίεργο.
12,06 στην Πάτρα νομίζω ότι δεν πήγες να δεις πως ήταν. Ήταν φυσιολογικά παιδιά. Και δεν υπήρχαν ακραίες εμφανίσεις. Ούτε εγώ είμαι υπέρ των ακραίων εμφανίσεων. Αλλά αν κάποιος αισθάνεται ότι θέλει να φοράει κάθε μέρα φούστα, δεν είναι καθόλου κακό.
12.13 κάνεις μεγάλο λάθος. Δυστυχώς είναι άντρας στην φύση, στα χαρτιά και στην εμφάνιση, αλλά εσωτερικά είναι γυναίκα, ψυχικά αισθάνεται γυναίκα και θέλει άντρα να ικανοποιηθεί και να αισθανθεί όμορφα.
12,59 δεν συμφωνώ. Μας αξίζουν καλύτεροι πολιτική. Πρέπει να απελευθερωθεί το ζήτημα της Διαφορετικότητας εξολοκλήρου. Πρέπει να υπάρξουν διαφημίσεις και ενημέρωση από το σχολείο, ώστε η επόμενη γενιά να μην βλέπει ένα φυσιολογικό ομοφυλόφιλο ζευγάρι ως εξωγήινους.
12,59 ο δεύτερος, Δεν υπάρχει καμία ανωμαλία. Κάνεις λάθος. Διάβασε τον 9.15 με τον οποίο συμφωνώ.
7,44 ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και Μέγας Κριτής. Δεν απαγορεύει πουθενά τον φυσιολογικό έρωτα, την αγάπη είτε αυτή είναι από άντρα προς άντρα είτε από άντρα προς γυναίκα. Και για τον 7,44 όχι μόνο Χρόνια Πολλά αλλά και Καλή Χρονιά!

Ανώνυμος είπε...

Θα πρότεινα στον 7:10 να επισκεφτεί κάποιον ψυχολόγο –ψυχίατρο. Θεός φυλάξει σε όσα λέει. Να κρατήσει ο κάθε ένας το κουσούρι το προσωπικό για τον εαυτόν του αν θέλουμε να έχουμε κοινωνία ανθρώπων και όχι ζούγκλα άγριων ζώων.

Ανώνυμος είπε...


Εδώ νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε μία διασάφηση. Υπάρχουν άνθρωποι, είτε άνδρες είτε γυναίκες, πού από ένα ορμονικό πρόβλημα εκ γενετής, ενώ είναι πχ. άνδρες στο σύνολο του εξωτερικού παρουσιαστικού τους, εν τούτοις έχουν πρόβλημα στα γεννητικά όργανα παλεύοντας στο ποιό θα επικρατήσει, χώρια και την ψυχολογική επιβάρυνση…Οί άνθρωποι αυτοί, εφ΄ όσον αγωνίζονται να διατηρήσουν καθαρό το σώμα τους και την ψυχή τους και δεν πέφτουν στο πάθος της ομοφυλοφυλίας – κοπροχρησίας-κοπρολαγνίας, μπορεί να φθάσουν ακόμη και στην αγιότητα, με τον επιπρόσθετο λόγο ότι αυτοί ενώ είχαν κάτι πού τους έλλειπε και δεν τους δόθηκε «χάρισμα εκ γενετής» όπως στους άλλους ανθρώπους, εν τούτοις αγωνίστηκαν για να διατηρηθούν σωστοί και αγνοί και δεν ξέπεσαν σύμφωνα με το ομοφυλοφυλικό δόγμα «έ, εφ΄ όσον έχω αυτό το πρόβλημα με τα γεννητικά όργανα, θα κάνω κι΄εγώ την γυναίκα, να …ικανοποιηθώ κι΄εγώ !!!». Όχι αδελφέ ! Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο λάθος στην ζωή σου πού θα σε συνοδεύση και μετά θάνατο με τρόπο τραγικό για σένα… Εκείνο πού θα σε εξετάσει ο Θεός δεν είναι, τι οργανικά ήσουν και είσαι, αλλά θα σε «εξετάσει» αν αγωνίστηκες να κρατήσεις αγνότητα, ανθρωπιά, και αξιοπρέπεια, έστω κι΄αν όλος ο πλανήτης γύρω σου κυλιέται στην ομοφυλοφυλία…

Αττικός