Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 22ας Ἰουλίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης ἀπέστειλε θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα πρός τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων Σοφολογιώτατον κ. Ishak Haleva ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ αὐτοῦ ὡς θρησκευτικοῦ ἀρχηγοῦ τῆς κατ᾿ αὐτόν Κοινότητος.
          Συγχρόνως, ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τῇ Α. Σοφολογιότητι τήν συμπάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν διαδήλωσιν πρό τῆς κεντρικῆς Συναγωγῆς Neve Şalom ἐξ ἀφορμῆς τῶν προσφάτως ἐν Ἱεροσολύμοις συμβάντων μεταξύ Ἑβραίων καί Μουσουλμάνων.  
* * *
          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Ἰουλίου.

* * *
          Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
          Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Χαλεπλίογλου-Κυριακίδου, Γεν. Διευθύντριαν τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Μόντρεαλ, καί κ. Κλαυδίαν Χαρικοπούλου, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.

          Τόν Ἐλλογ. κ. Tudor Dinu, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Σοφιανοῦ, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: