Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 9ης Ἰουλίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 9ης τ.μ. Ἰουλίου, μετέβη εἰς Πασά-μπαχτσε τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος καί συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Κοινοτικῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
***
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 8ης τρ. μ., προσεκάλεσεν εἰς δεῖπνον ἐν πλῷ τά μέλη τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἡγουμένου αὐτῆς.
* * *
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Εὐγεν. δίδα Κωνσταντινιάν Ἀρχοντώνη, ἀνεψιάν Αὐτοῦ, ἐκ Γαλλίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: