Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Πρός τόν κ. Διοικητή τοῦ Γενικοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν "Παναγία ἡ Βοήθεια" Θεόδωρο Πισιμήση, τήν ἐπίκουρο Καθηγήτρια τῆς Μονάδος Ἐντατικῆς Θεραπείας καί Δ/ντρια τῆς ΜΕΘ ἐνηλίκων Γ.Π.Ν.Π.  "Παναγία ἡ Βοήθεια" κ. Φωτεινή Φλίγκου, τό Ἰατρικό καί Νοσηλευτικό Προσωπικό τῆς ΜΕΘ καί γενικώτερα τοῦ Νοσοκομείου, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χαρίτωνα Ἀθανασόπουλο καί τούς εὐλαβεῖς συνεργάτες του καί πρός ὅλους τούς ἀδελφούς πού ἐβοήθησαν παντοιοτρόπως κατά τήν ἀσθένεια καί νοσηλεία τῆς ἀειμνήστου μητρός μου, Πρεσβυτέρας Κατίνας Σκλήφα, ἐκφράζω τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μου καί τήν πατρική μου ἀγάπη.


Ὁ Κύριος νά χαρίζῃ πρός ὅλους ἀντί τῆς ἀγάπης καί φροντίδας τους, ὑγεία καί τά οὐράνια δωρήματά Του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: