Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Σε κάθε εκδήλωση της ζωής να έχεις... - ιος Μακάριος ο Αιγύπτιος


"Σε κάθε εκδήλωση της ζωής να έχεις την ταπείνωση του Κυρίου, την αγιότητα, την πραότητα Του, και το παράδειγμα Του σαν υπογραμμό"

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: