Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

History of Serbia (631-2017) ft. David BlagicPublished on Jul 5, 2017
This collaboration video ft. David Blagic represents an animation of the entire recorded Serbian history from the year 631 until today, starting with the Svevladović dynasty. Major events in each year are briefly mentioned in the Events section, whereas big and influential events and wars are described more in detail (Toplice Uprising,WW1,WW2,Nato bombings etc.)


Please note that some information and/or numbers of casualties may be disputed by some sides, so beware that they differ depending on the source. Please have consideration.The sources used in this video are listed in the description below.

━━━━▶Srpski/Serbian◀━━━━

Ovaj video u saradniji sa Davidom Blagićem predstavlja animaciju cele (internacionalno prihvaćene) zabeležene srpske istorije od 631. godine pa sve do danas, počevši sa dinastijom Svevladovića. Značajniji događaji iz svake godine su ukratko spomenuti u "Events" delu, dok su veliki i uticajni događaji opisani detaljnije (Toplički ustanak, Prvi i drugi svetski rat, NATO bombardovanje itd.)

Molimo vas za razumevanje što se tiče pojedinih informacija i brojki žrtava koje su često diskutabilne zbog neslaganja pojedinih strana konflikta, tako da imajte na umu da se razlikuju od izvora do izvora. Molimo vas na razmumevanje. Svi izvori su navedeni ispod u deskripciji klipa.

━━━━━▶Find me on◀━━━━━
Twitter:(https://twitter.com/SerbianMapping)
Facebook: (https://www.facebook.com/Serbian-Mapp...)
Vidme: (https://vid.me/SerbianMapping)
Patreon: (https://www.patreon.com/SerbianMapping)
━━━━━━━━━━━━━━━━
Also check out David's channel, he's the one who did all the historical research in this video.
(Takođe provjerite Davidov kanal. On je taj koji je uradio sav posao oko istorijskog istraživanja u videu)
David Blagic: https://www.youtube.com/channel/UC-o5...


HISTORICAL SOURCES (Istorijski izvori)

1. Mihaljcic, Rade (2003) "Istorija" Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd
2. Bubalo, Djordje; Becanovic, Branka (2010) "Istorija" Klett, Beograd
3. Pop Dukljanin (1988) "Ljetopis Popa Dukljanina", Beograd
4. Mavro Orbin (2016) "Kraljevstvo Slovena" Ganeča, Beograd
5. Jerzy Strzelczyk: Mity, podania i wierzenia dawnych Slowian. Poznan: Rebis. 2007.
6. D. Jelovina "Starohrvatske nekropole" Split
7. Einchard of Francia (unknown) "Annales Regni Francorum" (PDF)
8. Pantelija S. Sreckovic (1884) "Istorija srpskog naroda, knjiga prva - Zupanijsko vreme", Kraljevsko-srpska drzavna stamparija, Beograd
9. Constantine Porphyrpogenitus (949?) "De Administrando Imperio" (PDF)
10. Vladimir Corovic (2011) "Ilustrovana istorija Srba - prvi deo" Imperija knjiga, Kragujevac
11. Stanoje Stanojevic (2015) "Svi srpski vladari", Otvorena Knjiga, Beograd
12. Logos, Aleksandar (2016) "Istorija Srba", Beograd (PDF)
13. Fine, John Van Antwerp (1991). The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century. Michigan: The University of Michigan Press.
14. Miloš Blagojević et al. (2005) "Istorijski Atlas" Beograd, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva
15. Grupa autora (1973) "Opšta enciklopedija "Larousse" " Vuk Karadzic, Beograd
16. Ana Komnin (unknown) "Aleksijada" (PDF)
17. René Ristelhueber (1971). A History of the Balkan Peoples. Ardent Media
18. Stanoje Stanojevic (1904) "Istorija Srba", Beograd
19. Rade Mihaljcic (1975) "Kraj Srpskog carstva", Bigz, Beograd
20. Krsto Dragovic (2016) "Dinastija Svevladovića, predstavljena kroz lozu Nemanjica"
21. Nebojsa Ðuranovic (2015) "Srednjovekovna Srbija" Prometej, Beograd
22. Ur: Milan Mikic (2011) "Srpski Velikani" Imperija knjiga, Kragujevac
23. Cirkovic, Sima (2004). The Serbs. Malden: Blackwell Publishing.
24. Nebojsa Jovanovic (2014) "Enciklopedija Prvog Svetskog Rata" Platoneum, Novi Sad
25. Vladimir Corovic (2011) "Ilustrovana istorija Srba - drugi deo" Imperija knjiga, Kragujevac
26. Vladimir Corovic (2011) "Ilustrovana istorija Srba - treci deo" Imperija knjiga, Kragujevac
27. Wikipedia
28. Youtube
Also some help from some professional historians and professors. Great thanks to them!

MUSIC USED
Jelena Tomasevic - Oro
Bora Dugic - Tren
Oj Kosovo Kosovo
Kulin Ban - Zali Zare da zalimo


Δεν υπάρχουν σχόλια: