Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Ὅταν ἔλθει ὁ Χριστὸς στὴν καρδιά, ἡ ζωὴ ἀλλάζει.. - Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

«Ὅταν ἔλθει ὁ Χριστὸς στὴν καρδιά, ἡ ζωὴ ἀλλάζει... Ὅταν μπεῖ ὁ Χριστὸς στὴν καρδιά, τὰ πάθη ἐξαφανίζονται... Δὲν μπορεῖς οὔτε νὰ βρίσεις οὔτε νὰ μισήσεις οὔτε νὰ ἐκδικηθεῖς... Ποῦ νὰ βρεθοῦν τὰ μίση, οἱ ἀντιπάθειες, οἱ κατακρίσεις, οἱ ἐγωισμοί, τὰ ἄγχη, οἱ καταθλίψεις; Ὅταν ὅμως δὲν ζεῖς μὲ τὸν Χριστό, ζεῖς μὲς στὴ μελαγχολία, στὴ θλίψη, στὸ ἄγχος, στὴ στεναχώρια...».

Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: