Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Ηλιακός πεντακάμαρος η εγκλείστρα. - Νεόφυτος μοναχός Γρηγοριάτης


Ηλιακός πεντακάμαρος η εγκλείστρα.
Νεόφυτος μοναχός Γρηγοριάτης

Βία φύσεως  διηνεκής,
φυλακή αισθήσεων ανελλιπής
πύκτης δυνατός εν ασθενείαις, οροφουργός θείας γνώσεως,
πατερικός συγγραφέας,
μύστης των άνω,πρακτικός διδάσκαλος,
ο εργαζόμενος τον νόμον του Πνεύματος,
θεωρός των μυστηρίωντου Θεού,
ο άγιος Νεόφυτος ο έγκλειστος,
Στον ηλιακό πεντακάμαρο ευρισκόμενος.
η εγκλείστρα της Νέας Σιών
Παλαίστρα θανάτου και ζωής.
Χωρίς ψωμί [30] χρόνια.
Επερνούσε τον καιρό του
λάθρα βιώνοντας την θεία έλλαμψη.
Μαρμαρυγές ακτινοβόλες από το κομποσχοίνι
εκπέμπει και την οικουμένη βαστάζει
νοεροίς αγώσι. Η τρισήλατος άμαξα του θεού
(του θείου γνόφου) καλύπτει
 Την απόστασητου αμαρτωλού και του δικαίου Κριτού.
Πρέσβευε υπέρ ημών, Νεόφυτε άγιε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: