Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Αὐτός εἶναι ἐπίγειος ἄγγελος. - Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος, πού ἐπαινεῖ μόνο τούς ἀδελφούς του, ἐνῶ τόν ἑαυτό του τόν θεωρεῖ ἀνάξιο καί καλλιεργεῖ σέ βάθος τήν ταπείνωση. Αὐτός εἶναι ἐπίγειος ἄγγελος.    
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Δεν υπάρχουν σχόλια: