Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Μετάνοια - π. Εὐσέβιος Βίττης

Ἐπειδή ὁ ἂνθρωπος δέν θέλει νά βιάση τόν ἑαυτό του πολλές φορές καί ἀπό ραθυμία καί ἀμέλεια δέν προχωρεὶ ἀποφασιστικά σέ μετάνοια καί "βίου ἐπανόρθωσιν", χρησιμοποιεῖ ὁ Θεός τόν πόνο καί τόν πειρασμό γιά νά τόν ταρακουνήση καί νά τόν συνεφέρη. Ὃσοι ἀποδέχονται τό φάρμακο αὐτό μέ τήν καρδιά τους θεραπεύονται. Ὃσοι δέν τό ἀποδέχονται ἑκούσια, ἂν ὁ Θεός διακρίνη στό βάθος τους καλή διάθεση, ἀλλά αἰχμαλωτισμένη ἀπό κάποια πάθη καί ἀδυναμίες, ἐξαναγκάζονται κατά κάποιο τρόπο θεϊκό καί ἀπερινόητο σέ θεραπεία, χωρίς νά βιάζεται ἡ ἐλευθερία τους.
Αρχιμανδρίτης  Εὐσέβιος Βίττης

Δεν υπάρχουν σχόλια: