Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸ χωριὸ Σκιαδᾶ Τριταίας.

       Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸ χωριὸ Σκιαδᾶ Τριταίας .
           Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, 26.9.2017, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
          Ὁ Θεοφιλέστατος στὸ κήρυγμά του, μεταξὺ τῶν  ἄλλων, ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ«…Ἔχω πολλὴ χαρὰ ποὺ σήμερα τελῶ μὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου, τὴν Θεία Λειτουργία στὸ χωριὸ ἑνὸς Ἁγίου, τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωακεὶμ τοῦ Νέου, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Νοτενῶν, ἐνῶ σὲ ἄλλο σημεῖο ἐτόνισε: «...Ὁ προστάτης τοῦ χωριοῦ σας, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος εἶναι ὁ Εὐαγγελιστὴς τῆς ἀγάπης. Ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο τὸ ὁποῖο συνέγραψε ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀδελφούς…»
           Κλείνοντας, ὁ Θεοφιλέστατος πρόετρεψε στοὺς πιστοὺς νὰ ζοῦν μέσα στὴν ἀγάπη ποὺ εἶναι ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν.
Δεν υπάρχουν σχόλια: