Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Ἀλλαγή φύλου: Θέμα ἰατρικό ἤ ἐπιλογῆς - ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη


Ἀλλαγή φύλου:
Θέμα ἰατρικό ἤ  ἐπιλογῆς

Ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

    
     Ὁ Κ. Ζουράρης δήλωσε πρόσφατα,  πώς τό θέμα ἀλλαγῆς φύλου εἶναι  ἰατρικό. «Είναι διαταραχές αυτές. Εμφανίζουν ενδοκρινολογικές διαταραχές και είναι αμιγώς ιατρικό θέμα». Καί βέβαια ἔχουμε περιπτώσεις πού εἶναι «αμιγώς ιατρικό θέμα».  Ὅμως, ποιές εἶναι αὐτές οἱ περιπτώσεις; Εἶναι οἱ σπάνιες καί ἀκραῖες περιπτώσεις (καί γνωρίζω τέτοιες περιπτώσεις), ὅπου κορίτσια γεννιοῦται μέ «ὄργανα» ἀνδρῶν καί ἀγόρια με «ὄργανα» γυναικῶν. Σ’αὐτές τίς περιπτώσεις ἀναφέρεται καί ἡ  σχετική ἐκκλησιαστική «εὐχή»  περί ἀλλαγῆς φύλου.
     Ὅμως, ἡ  Πολιτεία μέ τό νομοσχέδιο πού ἑτοιμάζει (καί θά ψηφίσει ὁ κ. Κ. Ζουράρης)  δέν ἐννοεῖ τίς ἀνωτέρω περιπτώσεις, ἀλλά ἐννοεῖ:   «Γεννιέσαι σωματικά νορμάλ,  καί σοῦ ἔρχεται  μετά ἡ τάση γιά ὁμοφυλοφυλία; Ἔ! Θά σέ  βοηθήσουμε νά γίνεις ὁμοφυλόφυλος...!».  Καί τί θά γίνει, ὅταν στόν ἄλλο ἔρθει αὐτή τή τάση; Θά τόν ἀφήσουμε νά βασανιζεται;


      Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι «ἄλογο ὄν», ὑποχείριο, ἕρμαιο τῶν ἐνστίκτων του καί τῶν ἐπιθυμιῶν του,  ἀλλά εἶναι «ὄν λογικόν», μέ βούληση, μέ  δύναμη,  καί ἔτσι μπορεῖ  νά ἀντιστέκεται στίς (κακές)  ἐπιθυμίες του. Ἄν δέν ἔχουμε αὐτό, τό τόσο σημαντικό,   ὑπόψη μας, τότε  ἐξισώνουμε τόν ἄνθρωπο μέ τό ζῶο.
   Θυμᾶμαι: Μοῦ ἦρθε πρός ἐξομολόγηση ἕνας νεαρός μέ θηλυπρεπῆ συμπεριφορά. Μοῦ εἶπε: «Νιώθω τήν τάση πρός τό ἴδιο φύλο· νιώθω πώς εἶμαι ὁμοφυλόφυλος. Ὅμως δέν θέλω νά κάνω αὐτό τό πρᾶγμα».  Ἀφοῦ συζητήσαμε, ἦρθε μετά ἀπό καιρό, καί μοῦ εἶπε ὅλος χαρά καί μέ καμάρι: «Ἡσύχασα! Ἔφυγε ἀπό μέσα μου αὐτή ἡ τάση». Φυσικά αὐτή ἡ τάση δέν ἔφυγε ἀπό μόνη της. Ὄντας «λογικό ὄν»,  ἐκανε χρήση τῆς λογικῆς καί τῆς βουλήσεως πού  τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, καί νίκησε τήν ἐπιθυμία, ἔστω καί ἄν αὐτή ἦταν θέμα «ὁρμονικό». Ἄν δέν τό ἔκανε, θά γινόταν σίγουρα ἕρμαιο τῆς ἐπιθυμίας του.
«Οἱ πιό κακοί  μας φίλοι,  εἶναι οἱ κακές  μας σκέψεις. Μεγαλύτερη ζημιά μᾶς κάνει μιά κακή σκέψη,  παρά ἕνα  τοῦβλο, πού θά πέσει στό κεφάλι μας»  (DrFrank Crane).  Ὅ,τι λοιπόν βάλεις στό κεφάλι, θά ἔρθει καί στό σῶμα. Βάλεις στό μυαλό σου νά γίνεις gay; Θά γίνεις! Βάζεις στό μυαλό σου νά κάνεις «ἔρωτα» μέ τό τάδε πρόσωπο;  Θά τό κάνεις, ὁποιοδήποτε καί ἄν εἶναι αὐτό τό πρόσωπο. «Γιά ὅσα τραβάει τό κορμί, φταίει τό κεφάλι», λέει ἡ παροιμία.
 Τί εἶναι  ἡ μοιχεία; Εἶναι θέμα ψυχολογικό, ἐγκεφαλικό.  Ἐνῶ λοιπόν ὁ σύζυγος  πρός ἱκανοποίηση τοῦ γε­νετησίου του ἐνστίκτου, ἔχει τή γυναίκα του, πού ὁ ἴδιος διάλεξε γιά τόν σκοπό αὐτό, τήν ἀφήνει,   καί πάει  μέ ξένη γυναίκα,  νά κάνει τί; Ὅ,τι ἀκριβῶς θά ἔκανε καί μέ τή γυναίκα του·  τήν ἴδια ἀκριβῶς σεξουαλική πράξη.
 Ψυχολογικό εἶναι καί τό θέμα τῆς ὁμοφυλοφυλίας.   Τό ἔχουν στό μυαλό τους. Τό θέλουν, τό ἐπιζητοῦν. Τό ἐπιλέγουν.  Καί ἀντί  νά  ἀλλαξουμε τό σκεπτικό  τους, ἀλλάζουμε τά γεννητικά τους ὄργανα...!
                     
         Τό θέμα  εἶναι καί πνευματικό. Ἐξαρτᾶται ἀπό τό πῶς  βλέπεις τή ζωή.  Μέ ποιούς «κανόνες» τή ρυθμίζεις.   Ἄν εἶσαι χριστιανός,  τή ρυθμίζεις μέ κανόνα τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ἀνακαλύπτοντας καί τό νόημα τῆς ζωῆς σου. (Στό δέ θέμα «ἔρωτα», ἀκολουθεῖς τίς ὁδηγίες τῆς Ἐκκλησίας). Ἄν εἶσαι ἄπιστος,   βλέπεις  τή ζωή  ὡς  ἡδονή καί μέ τήν  ὁποιαδήποτε μορφή, ψάχνοντας μέσα  ἐκεῖ νά βρεῖς καί τό νόημα τῆς ζωῆς σου. Ὅμως, «ἄν ἡ ἡδονή ἦταν εὐτυχία, οἱ πετενοί καί οἱ πόρνες, θά ἦταν τά πιό εὐτυχισμένα ὄντα».   (Μᾶρκος Αὐρήλιος, ΣΤ, 34).
     
Ὁ ἄνθρωπος στήν ἐποχή τοῦ Νῶε  δέν ἔκανε τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά τρώει, νά πίνει καί νά κάνει   «ἔρωτα» (Μτ.24:38). Καί βλέποντας ὁ Κύριος τό κατάντημά του,«ἐνεθυμήθη ὅτι ἐποίησεν τόν ἀνθρωπον» (Γέν. 6: 6). Σκέφθηκε  καί εἶπε: «Ἐγώ δέν ἔπλασα τόν ἄνθρωπο γιά  τόν σκοπό αὐτόν» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. ΚΒ΄ εἰς Γέν.).    «Θά τόν ἀφανίσω ἀπό τή γῆ, γιατί μετάνιωσα πού τόν ἔπλασα» (Γέν. 6:7). Καί τόν  ἀφάνισε μέ τόν φοβερό κατακλυσμό (Γέν. 7:10-18).   Γιά τόν ἴδιο λόγο ἔστειλε   φωτιά καί θειάφι καί ἔκανε  στάχτη τούς κατοίκους τῶν  πόλεων Σοδόμων καί Γομμόρων (Γέν.19:23). Χωρίς νά λάβει ὑπόψη Του,  ἄν τό πάθος τους ἦταν θέμα ὁρμονῶν....! Στέλνοντας τό μήνυμα,  πώς ὅταν ὁ ἄνθρωπος στή ζωή αὐτή δέν κάνει τίποτε ἄλλο, ἀπό τό νά τρώει, νά πίνει καί νά ἡδονίζεται, τότε πιά ὡς ἄνθρωπος δέν ἔχει  λόγο ὑπάρξεως.  
Ἐν ἔτει 1979  ἔτυχε νά ἐπισκεφθῶ τίς «πόλεις» τῶν Σοδόμων καί Γομμόρων. Δέν ξεχνῶ αὐτό πού εἶδα!  Εἶναι «πόλεις»  χειρότερες καί ἀπό νεκροταφεῖο.  Μυρίζουν  ἀκόμα   θειάφι. Καί παρόλο πού εἶναι «πόλεις» παραθαλάσσιες,  δέν ὑπάρχει κἄν   ἴχνος ζωῆς·  οὔτε ἀπό τό φυτικό,  οὔτε ἀπό τό ζωϊκό βασίλειο. Τά πουλιά δέν ἀντέχουν νά πετοῦν πάνω ἀπό αὐτές τίς «πόλεις»,  διώχνονται  ἀπό τίς θειοῦχες ἀναθυμιάσεις. Ἀκόμα καί ἡ θάλασσα  πού περιβάλλει αὐτές τίς «πόλεις» εἶναι  νεκρή·  δέν ὑπάρχει μέσα της ἴχνος ζωῆς, ἐξ οὗ καί «Νεκρά Θάλασσα».     Σημεῖο....! 
     Καί ὁ Θεός εἶναι πάντα ὁ ἴδιος, καί κανένας δέν μπορεῖ νά Τοῦ ξεφύγει (ὅποιος μπορεῖ,  ἄς τό ἐπιχειρήσει).  «Ἀργεῖ ἀλλά δέν λησμονεῖ», ὑπάρχει  ἄλλωστε καί  ἡ ἄλλη ζωή, ὅπου ὁ καθένας θά λογοδοτήσει, γιά τίς ἐπιλογές  πού ἔκανε ἐπί γῆς.  Ὅσοι δέν πιστεύουν σ’ αὐτό τό  «παραμύθι», ἄς κάνουν λίγη ὑπομονή, καί θά τό δοῦν ἰδίοις ὄμμασιν, μόλις κλείσουν τά ματάκια τους, ἀλλά τότε θά εἶναι πολύ ἀργά, γι’αὐτό καί «τῶν φρονίμων τά παιδιά, πρίν πεινάσουν μαγειρεύουν».

15 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Λογικές οι σκέψεις και τα επιχειρήματα του π. Β. Μ. τεκμηριωμένα και αγιογραφικά αλλά…. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Το πάθος είναι πάνω από την λογική.

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ απόλυτα με τα επιχειρήματά σας και στο θέμα του νεαρού με την θηλυπρεπή συμπεριφορά και στο ζήτημα της αντιμετωπίσεως της μοιχείας. Θέλουν αγώνα για να αντιμετωπισθούνε και τα δυο διότι η λογική δεν μπορεί να υπερνικήσει το ένστικτο. Η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει πολλά λάθη ένα από τα τραγικότερα θα είναι το ν/σ αυτό το οποίο τα φέρει τα πάνω κάτω στα επικρατούντα. Με τίποτα δεν πρέπει να περάσει στην Βουλή ως Νόμος του Κράτους.

Ανώνυμος είπε...

Ότι θα έβλεπα και αυτό δεν μπορούσα να το φαντασθώ ούτε με την ποιο νοσηρή φαντασία μου. Ξεπεράσαμε τα εσκεμμένα. Αν είναι δυνατόν να πάρει απόφαση παιδί ή και γονείς για αλλαγή φύλου. Μα τόσο ανόητους έχουμε στο κοινοβούλιο που συζητούν και υπερασπίζονται τέτοια κατάπτυστα νομοθετήματα. Πάει χάλασε ο κόσμος. Να ξεσηκωθούμε όλοι. Φτάνει ποια η κατρακύλα στην ανηθικότητα.

Ανώνυμος είπε...


Η βουλευτής Καββαδία του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή της Βουλής είπε: «Το νομοσχέδιο σαφώς και δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά είναι ένα ακόμα σημαντικότατο θετικό βήμα για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και το φέρνουμε με απόλυτη συναίσθηση ευθύνης και χωρίς να πανηγυρίζουμε. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Τώρα ξεκινάμε».
Για πού θα ξεκινήσουν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ με τους συνοδοιπόρους των άλλων κομματικών σχηματισμών που θα ψηφίσουν; Χαμένα τα έχουν τα μυαλά τους αφού ομολογούν ότι έχουν απόλυτη συναίσθηση ευθύνης, και ανεύθυνοι και επικίνδυνοι είναι….

Ανώνυμος είπε...

Απαράδεκτο το κατασκεύασμα αυτό του νόμου. η παρέμβαση του π. Β. Μπακογιάννη αποστομωτική για όσους υποστηρίζουν το έκτρωμα αυτό.

Ανώνυμος είπε...

Ε, όχι και αποστομωτική.
Κάνει τα εξής λογικά λάθη:
α) συγκρίνει μήλα με αχλάδια. Άλλο η μοιχεία και άλλα ελατήρια και εκκινήσεις έχει και άλλο η ομοφυλοφυλία. Από το Δημοτικό έχουμε μάθει ότι δεν συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα παρά μόνο όμοια.
β) Δεν είναι μόνο κατασκεύασμα του νου, όποτε θέλω το υιοθετώ και όποτε θέλω το απορρίπτω. Αυτό είναι απλοϊκό επιχείρημα του τύπου, αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, αποδέχομαι το καλό ή αποδέχομαι το κακό. Όσοι είμαστε άνθρωποι του μόχθου και του μεροκάματου γνωρίζουμε πολύ καλά πως δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο.
Κρίμα, παπα-Βασίλη, και είστε και γείτονας.
Εγώ σας εκτιμώ πάντως, ανεξαρτήτως

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα έγραφα τίποτα αν δεν διαφωνούσα κάθετα με το σκεπτικό του 8.45 μμ
Προσωπικά με ικανοποιούν τα επιχειρήματα του συντάκτη του κειμένου.

Ανώνυμος είπε...

Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν το ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι υποχείριο και έρμαιο των επιθυμιών του αλλά θα πρέπει να μπορεί να αντισταθεί στις ορέξεις του που μπορούν να τον οδηγήσουν στον πνευματικό θάνατο.
Ο π. Βασίλειος απλά και κατανοητά μας μιλάει για αυτές τις αλήθειες.
Στην εποχή μας πολλοί έχουν θεοποιήσει την διαφορετικότητα προς την αμαρτία και έχουν αμνηστεύσει τα πάθη που έχουν σχέση με το sex.
Ο λόγος της Εκκλησίας δε μπορεί να περάσει στον νου του ανθρώπου με όσα και αν μας λέει στα κηρύγματα πως είναι πλασμένος για ανώτερα και όχι για φαγητό, διασκέδαση και ηδονή.
Φτάσαμε σε αυτή την κατάντια να γίνονται νόμοι με κρατική υπόσταση φρικτά και αισχρά.
Η ηδονή θα μας οδηγήσει σαν έθνος και κοινωνία στην οδύνη.

Ανώνυμος είπε...

Προ ετών ούτε που μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι θα υπήρχε τέτοιος νόμος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε «Τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Τώρα ξεκινάμε» προς τα πού μήπως προς την παιδοφιλία, την κτηνοβασία και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί η νοσηρή και αισχρή κατώτερη σκέψη του εμπαθούς ανθρώπου.

Ανώνυμος είπε...

Τα χειρότερα δεν ήλθαν ακόμα. Τα μάτια μας θα δουν πολλά αισχρά ακόμα να νομιμοποιούνται.

Ανώνυμος είπε...

Αυτά που κάποτε από ντροπή ή συστολή δεν τολμούσε να τα κάνει κανένας τώρα έγιναν της μόδας και τα διαφημίζουνε με νόμους που αμνηστεύουνε τις ανωμαλίες. Χάλασε ο κόσμος. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τους εθνοπατέρες και τις εθνομάνες της Βουλής σε τέτοια ηθική κατάπτωση. Σε όσους ψηφίσουν σε όποια παράταξη και αν είναι ΜΑΥΡΟ στις επόμενες εκλογές. Παράγινε το κακό.

Ανώνυμος είπε...

Μην σταματήστε να ορθοτομείτε τον Λόγο της αλήθειας του Ευαγγελίου π. Βασίλειε. Με τα βιβλία και τις παρεμβάσεις σας καθένας από μας παίρνει δύναμη.

Ανώνυμος είπε...

Φίλοι , είναι εντυπωσιακό σύμφωνα με την προ ημερών δημοσιευθείσα Επιστολή του Δ.Σ. της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων ,οτι η κυβέρνηση των ''ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ''
ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΚΑΝ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟ ,ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ !!!!

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΑΡΑΓΕ ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ;;;

Ανώνυμος είπε...

Σωστή είναι η επίρριψη ευθυνών στους πολιτικούς που ψηφίζουν τέτοιους νόμους (καί όσους παρόμοιους θα ακολουθήσουν), αλλά πρέπει να αναφέρουμε και την τεράστια ευθύνη της Ευρωπαικής Ενωσης, διότι οι νόμοι αυτοί έρχονται για να εναρμονιστή το Ελληνικό Δίκαιο με το Ευρωπαικό.
Επομένως πρώτα βρωμάει το ψάρι στο κεφάλι (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γερμανία, κλπ.) και κατόπιν βρωμάει η ουρά (Ελλάδα).
Η κατάσταση αυτή είναι ένα από τα τιμήματα, που πληρώνουμε για να είμαστε μέλος της Ευρωπαικής Ενωσης.
Υπάρχουν και χειρότερα. Η Σερβία αναγκάστηκε να βάλη λεσβία Πρωθυπουργό, για να δείξη "προοδευτικότητα" και να γίνη δεκτή στην Ευρωπαική Ενωση.

Ανώνυμος είπε...

Η ανατροφή που δώσαμε στα παιδιά μας φταίει και όχι η ευρωπαϊκή ένωση. Αφού έφυγε ο Χριστός από την οικογένεια και η παράδοση από τις συνήθειες μας θα έλθουν και χειρότερα. Μόνο η επιστροφή στις ρίζες μας θα μας κάνουν καλύτερα. Βλέπω όχι μόνο τους και τις νέες αλλά και γέροντες να συμπεριφέρονται για κλάματα. Ένοχοι δεν είναι οι άλλοι αλλά εμείς. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια χαμένα.