Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Ἁγιασμός καί ἔναρξη κατηχητικῆς χρονιᾶς στήν Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας

Ξεκίνησε στήν Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἡ νέα κατηχητική καί ἱεραποστολική χρονιά, παρουσίᾳ πολλῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας καί  ἐνώπιον πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου. Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Μεσσηνίας Κ.κ. Χρυσόστομος. ὁ ὁποῖος καί εὐλόγησε τήν ὅλη ἱεραποστολική ἐργασία. 


 Στήν συνέχεια ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπό τόν θεολόγο-ἱεροκήρυκα κ. Φώτιο Ρίζο μέ θέμα «Ἡμέρες Ἀποκαλύψεως», ὅπου ἔγινε σύντομη ἀναφορά στίς ἔσχατες ἡμέρες τοῦ κόσμου, τά γεγονότα πού θά πραγματοποιηθοῦν ὅπως τά ἀναλύει ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ θεολογία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Στήν συνέχεια τήν βραδιά ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος μας, μέ λόγο μεστό καί πρακτικό γιά τό πῶς πρέπει να ἀντιμετωπίζουμε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τήν πνευματική καί καταστροφική λαίλαπα τῶν ἡμερῶν μας, πού ἰσοπεδώνει ἀρχές καί ἀξίες. Ἀλλά καί πώς ἐμεῖς θά ἀντισταθοῦμε. Εὐχή ὅλων μας νά ἀγωνίζομαστε νά μένουμε «ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι» στήν πίστη τῶν Πατέρων μας καί «στήν ζωή πού ὑποδεικνύει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ», ὅπως χαρακτηριστικά ἀνέφερε καί ὁ Ἐπίσκοπος μας.Δεν υπάρχουν σχόλια: