Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Ελάχιστα εφαρμόζουν - Αββάς Ποιμήν “Οι άνθρωποι παρουσιάζουν με πληρότητα τη διδασκαλία, αλλά ελάχιστα απ΄ αυτά εφαρμόζουν”.

Αββάς Ποιμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια: